Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Balvu rajons  (23 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balvu rajons 13472 770 14242 13467 770 14237  9430  66.24%   4611  32.39%   196  1.38% 
Balvu pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 1507 17 1524 1506 17 1523 994 65.27% 510 33.49% 19 1.25%
Balvu pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 2390 26 2416 2388 26 2414 1523 63.09% 870 36.04% 21 0.87%
Balvu pilsētas 3. vēlēšanu iecirknis 764 73 837 764 73 837 583 69.65% 245 29.27% 9 1.08%
Viļakas pilsētas vēlēšanu iecirknis 839 16 855 839 16 855 500 58.48% 335 39.18% 20 2.34%
Baltinavas pagasta vēlēšanu iecirknis 725 34 759 724 34 758 481 63.46% 266 35.09% 11 1.45%
Balvu pagasta vēlēšanu iecirknis 277 85 362 277 85 362 294 81.22% 62 17.13% 6 1.66%
Bērzkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis 180 47 227 180 47 227 115 50.66% 108 47.58% 4 1.76%
Bērzpils pagasta vēlēšanu iecirknis 546 28 574 546 28 574 406 70.73% 150 26.13% 18 3.14%
Briežuciema pagasta vēlēšanu iecirknis 318 18 336 318 18 336 226 67.26% 110 32.74% 0 0.00%
Krišjāņu pagasta vēlēšanu iecirknis 239 13 252 239 13 252 187 74.21% 65 25.79% 0 0.00%
Kubulu pagasta vēlēšanu iecirknis 609 132 741 609 132 741 534 72.06% 197 26.59% 10 1.35%
Kupravas pagasta vēlēšanu iecirknis 308 19 327 308 19 327 195 59.63% 128 39.14% 4 1.22%
Lazdukalna pagasta vēlēšanu iecirknis 459 22 481 459 22 481 363 75.47% 112 23.28% 6 1.25%
Lazdulejas pagasta vēlēšanu iecirknis 200 16 216 200 16 216 120 55.56% 95 43.98% 1 0.46%
Medņevas pagasta vēlēšanu iecirknis 437 29 466 437 29 466 323 69.31% 129 27.68% 14 3.00%
Rugāju pagasta vēlēšanu iecirknis 794 35 829 793 35 828 573 69.20% 239 28.86% 16 1.93%
Susāju pagasta vēlēšanu iecirknis 432 24 456 432 24 456 310 67.98% 138 30.26% 8 1.75%
Šķilbēnu pagasta vēlēšanu iecirknis 586 38 624 586 38 624 382 61.22% 234 37.50% 8 1.28%
Tilžas pagasta vēlēšanu iecirknis 565 20 585 565 20 585 460 78.63% 119 20.34% 6 1.03%
Vectilžas pagasta vēlēšanu iecirknis 225 23 248 225 23 248 167 67.34% 78 31.45% 3 1.21%
Vecumu pagasta vēlēšanu iecirknis 300 29 329 300 29 329 224 68.09% 105 31.91% 0 0.00%
Vīksnas pagasta vēlēšanu iecirknis 264 16 280 264 16 280 185 66.07% 92 32.86% 3 1.07%
Žīguru pagasta vēlēšanu iecirknis 508 10 518 508 10 518 285 55.02% 224 43.24% 9 1.74%

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.