Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Krāslavas rajons  (28 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Krāslavas rajons 12992 893 13885 12988 893 13881  6671  48.06%   6991  50.36%   219  1.58% 
Krāslavas novada 1. vēlēšanu iecirknis 2010 53 2063 2009 53 2062 899 43.60% 1145 55.53% 18 0.87%
Krāslavas novada 2. vēlēšanu iecirknis 875 31 906 875 31 906 461 50.88% 434 47.90% 11 1.21%
Krāslavas novada 3. vēlēšanu iecirknis 1385 27 1412 1385 27 1412 544 38.53% 841 59.56% 27 1.91%
Krāslavas novada 4. vēlēšanu iecirknis 185 20 205 185 20 205 134 65.37% 68 33.17% 3 1.46%
Dagdas pilsētas vēlēšanu iecirknis 1432 104 1536 1430 104 1534 832 54.24% 666 43.42% 36 2.35%
Andrupenes pagasta vēlēšanu iecirknis 501 123 624 501 123 624 308 49.36% 309 49.52% 7 1.12%
Andzeļu pagasta vēlēšanu iecirknis 277 13 290 277 13 290 143 49.31% 139 47.93% 8 2.76%
Asūnes pagasta vēlēšanu iecirknis 251 21 272 251 21 272 187 68.75% 85 31.25% 0 0.00%
Aulejas pagasta vēlēšanu iecirknis 403 36 439 403 36 439 302 68.79% 132 30.07% 5 1.14%
Bērziņu pagasta vēlēšanu iecirknis 215 0 215 214 0 214 101 47.20% 110 51.40% 3 1.40%
Dagdas pagasta vēlēšanu iecirknis 218 34 252 218 34 252 116 46.03% 136 53.97% 0 0.00%
Ezernieku pagasta vēlēšanu iecirknis 424 12 436 424 12 436 252 57.80% 177 40.60% 7 1.61%
Grāveru pagasta vēlēšanu iecirknis 310 36 346 310 36 346 92 26.59% 249 71.97% 5 1.45%
Indras pagasta vēlēšanu iecirknis 413 30 443 413 30 443 137 30.93% 292 65.91% 14 3.16%
Izvaltas pagasta vēlēšanu iecirknis 407 30 437 407 30 437 302 69.11% 132 30.21% 3 0.69%
Kalniešu pagasta vēlēšanu iecirknis 222 12 234 222 12 234 57 24.36% 174 74.36% 3 1.28%
Kaplavas pagasta vēlēšanu iecirknis 143 74 217 143 74 217 106 48.85% 109 50.23% 2 0.92%
Kastulinas pagasta vēlēšanu iecirknis 379 25 404 379 25 404 134 33.17% 259 64.11% 11 2.72%
Kombuļu pagasta vēlēšanu iecirknis 355 39 394 355 39 394 284 72.08% 108 27.41% 2 0.51%
Konstantinovas pagasta vēlēšanu iecirknis 273 16 289 273 16 289 151 52.25% 138 47.75% 0 0.00%
Ķepovas pagasta vēlēšanu iecirknis 107 14 121 107 14 121 68 56.20% 53 43.80% 0 0.00%
Piedrujas pagasta vēlēšanu iecirknis 165 4 169 165 4 169 65 38.46% 102 60.36% 2 1.18%
Robežnieku pagasta vēlēšanu iecirknis 400 24 424 400 24 424 146 34.43% 257 60.61% 21 4.95%
Skaistas pagasta vēlēšanu iecirknis 366 27 393 366 27 393 210 53.44% 180 45.80% 3 0.76%
Svariņu pagasta vēlēšanu iecirknis 169 19 188 169 19 188 86 45.74% 102 54.26% 0 0.00%
Šķaunes pagasta vēlēšanu iecirknis 292 16 308 292 16 308 157 50.97% 143 46.43% 8 2.60%
Šķeltovas pagasta vēlēšanu iecirknis 350 23 373 350 23 373 143 38.34% 220 58.98% 10 2.68%
Ūdrīšu pagasta vēlēšanu iecirknis 465 30 495 465 30 495 254 51.31% 231 46.67% 10 2.02%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.