Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Ludzas rajons  (27 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Ludzas rajons 14377 905 15282 14377 905 15282  7571  49.54%   7448  48.74%   263  1.72% 
Ludzas pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 3101 0 3101 3101 0 3101 1391 44.86% 1676 54.05% 34 1.10%
Ludzas pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 1577 91 1668 1577 91 1668 780 46.76% 859 51.50% 29 1.74%
Kārsavas pilsētas vēlēšanu iecirknis 1682 38 1720 1682 38 1720 935 54.36% 744 43.26% 41 2.38%
Zilupes novada Zilupes vēlēšanu iecirknis 977 20 997 977 20 997 264 26.48% 704 70.61% 29 2.91%
Zilupes novada Zaļesjes vēlēšanu iecirknis 119 10 129 119 10 129 39 30.23% 85 65.89% 5 3.88%
Blontu pagasta vēlēšanu iecirknis 243 29 272 243 29 272 147 54.04% 125 45.96% 0 0.00%
Brigu pagasta vēlēšanu iecirknis 287 41 328 287 41 328 103 31.40% 217 66.16% 8 2.44%
Ciblas novada 1. vēlēšanu iecirknis 441 18 459 441 18 459 287 62.53% 164 35.73% 8 1.74%
Ciblas novada 2. vēlēšanu iecirknis 203 29 232 203 29 232 140 60.34% 92 39.66% 0 0.00%
Cirmas pagasta vēlēšanu iecirknis 290 40 330 290 40 330 125 37.88% 200 60.61% 5 1.52%
Goliševas pagasta vēlēšanu iecirknis 155 16 171 155 16 171 49 28.65% 121 70.76% 1 0.58%
Isnaudas pagasta Isnaudas vēlēšanu iecirknis 430 51 481 430 51 481 255 53.01% 214 44.49% 12 2.49%
Isnaudas pagasta Istalsnas vēlēšanu iecirknis 182 61 243 182 61 243 130 53.50% 109 44.86% 4 1.65%
Istras pagasta vēlēšanu iecirknis 275 14 289 275 14 289 98 33.91% 183 63.32% 8 2.77%
Lauderu pagasta vēlēšanu iecirknis 162 70 232 162 70 232 35 15.09% 197 84.91% 0 0.00%
Malnavas pagasta vēlēšanu iecirknis 588 44 632 588 44 632 468 74.05% 152 24.05% 12 1.90%
Mežvidu pagasta vēlēšanu iecirknis 459 57 516 459 57 516 351 68.02% 151 29.26% 14 2.71%
Mērdzenes pagasta vēlēšanu iecirknis 493 18 511 493 18 511 311 60.86% 190 37.18% 10 1.96%
Nirzas pagasta vēlēšanu iecirknis 322 58 380 322 58 380 242 63.68% 130 34.21% 8 2.11%
Ņukšu pagasta vēlēšanu iecirknis 248 42 290 248 42 290 168 57.93% 120 41.38% 2 0.69%
Pasienes pagasta vēlēšanu iecirknis 218 42 260 218 42 260 114 43.85% 146 56.15% 0 0.00%
Pildas pagasta vēlēšanu iecirknis 356 21 377 356 21 377 164 43.50% 205 54.38% 8 2.12%
Pureņu pagasta vēlēšanu iecirknis 202 18 220 202 18 220 134 60.91% 83 37.73% 3 1.36%
Pušmucovas pagasta vēlēšanu iecirknis 367 16 383 367 16 383 225 58.75% 156 40.73% 2 0.52%
Rundēnu pagasta vēlēšanu iecirknis 296 2 298 296 2 298 84 28.19% 203 68.12% 11 3.69%
Salnavas pagasta vēlēšanu iecirknis 370 23 393 370 23 393 280 71.25% 108 27.48% 5 1.27%
Zvirgzdenes pagasta vēlēšanu iecirknis 334 36 370 334 36 370 252 68.11% 114 30.81% 4 1.08%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.