Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Preiļu rajons  (24 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Preiļu rajons 17972 1028 19000 17969 1028 18997  12379  65.16%   6407  33.73%   211  1.11% 
Preiļu novada 1. vēlēšanu iecirknis 2437 109 2546 2437 109 2546 1525 59.90% 996 39.12% 25 0.98%
Preiļu novada 2. vēlēšanu iecirknis 2070 0 2070 2069 0 2069 1261 60.95% 788 38.09% 20 0.97%
Preiļu novada Līču vēlēšanu iecirknis 378 12 390 378 12 390 255 65.38% 129 33.08% 6 1.54%
Preiļu novada Aizkalnes vēlēšanu iecirknis 327 20 347 327 20 347 237 68.30% 101 29.11% 9 2.59%
Līvānu novada 1. vēlēšanu iecirknis 2145 76 2221 2144 76 2220 1463 65.90% 737 33.20% 20 0.90%
Līvānu novada 2. vēlēšanu iecirknis 1332 48 1380 1332 48 1380 849 61.52% 514 37.25% 17 1.23%
Līvānu novada 3. vēlēšanu iecirknis 1307 26 1333 1307 26 1333 792 59.41% 528 39.61% 13 0.98%
Līvānu novada Rožupes vēlēšanu iecirknis 577 24 601 577 24 601 436 72.55% 156 25.96% 9 1.50%
Līvānu novada Turku vēlēšanu iecirknis 264 36 300 264 36 300 196 65.33% 102 34.00% 2 0.67%
Aglonas pagasta vēlēšanu iecirknis 1144 144 1288 1144 144 1288 923 71.66% 344 26.71% 21 1.63%
Galēnu pagasta vēlēšanu iecirknis 441 32 473 441 32 473 335 70.82% 138 29.18% 0 0.00%
Jersikas pagasta vēlēšanu iecirknis 373 73 446 373 73 446 325 72.87% 120 26.91% 1 0.22%
Pelēču pagasta vēlēšanu iecirknis 390 61 451 390 61 451 281 62.31% 168 37.25% 2 0.44%
Riebiņu pagasta vēlēšanu iecirknis 599 26 625 599 26 625 311 49.76% 295 47.20% 19 3.04%
Rudzātu pagasta vēlēšanu iecirknis 438 34 472 438 34 472 356 75.42% 116 24.58% 0 0.00%
Rušonas pagasta vēlēšanu iecirknis 718 33 751 718 33 751 493 65.65% 255 33.95% 3 0.40%
Saunas pagasta vēlēšanu iecirknis 549 57 606 549 57 606 472 77.89% 128 21.12% 6 0.99%
Siljāņu pagasta vēlēšanu iecirknis 311 9 320 310 9 319 154 48.28% 159 49.84% 6 1.88%
Sīļukalna pagasta vēlēšanu iecirknis 330 15 345 330 15 345 267 77.39% 72 20.87% 6 1.74%
Stabulnieku pagasta vēlēšanu iecirknis 434 21 455 434 21 455 303 66.59% 147 32.31% 5 1.10%
Sutru pagasta vēlēšanu iecirknis 348 41 389 348 41 389 260 66.84% 120 30.85% 9 2.31%
Vārkavas novada Upmalas vēlēšanu iecirknis 530 41 571 530 41 571 425 74.43% 134 23.47% 12 2.10%
Vārkavas novada Rožkalnu vēlēšanu iecirknis 221 57 278 221 57 278 219 78.78% 59 21.22% 0 0.00%
Vārkavas pagasta vēlēšanu iecirknis 309 33 342 309 33 342 241 70.47% 101 29.53% 0 0.00%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.