Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Rēzeknes rajons  (34 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Rēzeknes rajons 17063 1234 18297 17061 1234 18295  9421  51.49%   8633  47.19%   241  1.32% 
Viļānu pilsētas vēlēšanu iecirknis 1960 61 2021 1960 61 2021 1006 49.78% 991 49.04% 24 1.19%
Audriņu pagasta vēlēšanu iecirknis 558 37 595 558 37 595 158 26.55% 428 71.93% 9 1.51%
Bērzgales pagasta vēlēšanu iecirknis 427 17 444 427 17 444 327 73.65% 108 24.32% 9 2.03%
Čornajas pagasta vēlēšanu iecirknis 405 14 419 405 14 419 154 36.75% 258 61.58% 7 1.67%
Dekšāru pagasta vēlēšanu iecirknis 342 37 379 342 37 379 259 68.34% 110 29.02% 10 2.64%
Dricānu pagasta vēlēšanu iecirknis 453 23 476 452 23 475 333 70.11% 134 28.21% 8 1.68%
Feimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis 472 121 593 471 121 592 337 56.93% 252 42.57% 3 0.51%
Gaigalavas pagasta vēlēšanu iecirknis 516 37 553 516 37 553 398 71.97% 146 26.40% 9 1.63%
Griškānu pagasta vēlēšanu iecirknis 409 42 451 409 42 451 176 39.02% 272 60.31% 3 0.67%
Ilzeskalna pagasta vēlēšanu iecirknis 405 33 438 405 33 438 296 67.58% 131 29.91% 11 2.51%
Kantinieku pagasta vēlēšanu iecirknis 279 7 286 279 7 286 129 45.10% 153 53.50% 4 1.40%
Kaunatas pagasta vēlēšanu iecirknis 659 18 677 659 18 677 375 55.39% 289 42.69% 13 1.92%
Lendžu pagasta vēlēšanu iecirknis 335 18 353 335 18 353 267 75.64% 81 22.95% 5 1.42%
Lūznavas pagasta vēlēšanu iecirknis 494 21 515 494 21 515 279 54.17% 226 43.88% 10 1.94%
Maltas pagasta vēlēšanu iecirknis 1676 73 1749 1676 73 1749 801 45.80% 931 53.23% 17 0.97%
Mākoņkalna pagasta vēlēšanu iecirknis 298 107 405 298 107 405 234 57.78% 171 42.22% 0 0.00%
Nagļu pagasta vēlēšanu iecirknis 356 37 393 356 37 393 284 72.26% 107 27.23% 2 0.51%
Nautrēnu pagasta vēlēšanu iecirknis 677 46 723 677 46 723 512 70.82% 208 28.77% 3 0.41%
Ozolaines pagasta vēlēšanu iecirknis 422 24 446 422 24 446 164 36.77% 272 60.99% 10 2.24%
Ozolmuižas pagasta vēlēšanu iecirknis 251 18 269 251 18 269 126 46.84% 142 52.79% 1 0.37%
Pušas pagasta vēlēšanu iecirknis 287 43 330 287 43 330 215 65.15% 108 32.73% 7 2.12%
Rikavas pagasta vēlēšanu iecirknis 473 66 539 473 66 539 260 48.24% 269 49.91% 10 1.86%
Sakstagala pagasta Sakstagala vēlēšanu iecirknis 283 15 298 283 15 298 148 49.66% 148 49.66% 2 0.67%
Sakstagala pagasta Ciskādu vēlēšanu iecirknis 177 6 183 177 6 183 113 61.75% 68 37.16% 2 1.09%
Sakstagala pagasta Uļjanovas vēlēšanu iecirknis 217 20 237 217 20 237 71 29.96% 166 70.04% 0 0.00%
Silmalas pagasta Silmalas vēlēšanu iecirknis 396 113 509 396 113 509 162 31.83% 346 67.98% 1 0.20%
Silmalas pagasta Kruķu vēlēšanu iecirknis 551 13 564 551 13 564 116 20.57% 435 77.13% 13 2.30%
Silmalas pagasta Ružinas vēlēšanu iecirknis 385 20 405 385 20 405 115 28.40% 280 69.14% 10 2.47%
Sokolku pagasta vēlēšanu iecirknis 446 19 465 446 19 465 186 40.00% 268 57.63% 11 2.37%
Stoļerovas pagasta vēlēšanu iecirknis 330 26 356 330 26 356 151 42.42% 204 57.30% 1 0.28%
Stružānu pagasta vēlēšanu iecirknis 615 34 649 615 34 649 375 57.78% 264 40.68% 10 1.54%
Verēmu pagasta vēlēšanu iecirknis 651 26 677 651 26 677 405 59.82% 263 38.85% 9 1.33%
Viļānu pagasta Jaunviļānu vēlēšanu iecirknis 536 24 560 536 24 560 340 60.71% 218 38.93% 2 0.36%
Viļānu pagasta Radopoles vēlēšanu iecirknis 322 18 340 322 18 340 149 43.82% 186 54.71% 5 1.47%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.