Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Saldus rajons  (24 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Saldus rajons 17111 729 17840 17107 729 17836  14052  78.78%   3659  20.51%   125  0.70% 
Saldus pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 3189 66 3255 3187 66 3253 2575 79.16% 654 20.10% 24 0.74%
Saldus pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 1765 51 1816 1765 51 1816 1409 77.59% 398 21.92% 9 0.50%
Saldus pilsētas 3. vēlēšanu iecirknis 2380 100 2480 2378 100 2478 1952 78.77% 510 20.58% 16 0.65%
Brocēnu novada Brocēnu vēlēšanu iecirknis 1724 52 1776 1724 52 1776 1330 74.89% 434 24.44% 12 0.68%
Brocēnu novada Blīdenes vēlēšanu iecirknis 399 8 407 399 8 407 305 74.94% 101 24.82% 1 0.25%
Brocēnu novada Remtes vēlēšanu iecirknis 361 34 395 361 34 395 327 82.78% 67 16.96% 1 0.25%
Ezeres pagasta vēlēšanu iecirknis 623 20 643 623 20 643 557 86.63% 86 13.37% 0 0.00%
Gaiķu pagasta vēlēšanu iecirknis 373 34 407 373 34 407 327 80.34% 74 18.18% 6 1.47%
Jaunauces pagasta vēlēšanu iecirknis 246 12 258 246 12 258 190 73.64% 65 25.19% 3 1.16%
Jaunlutriņu pagasta vēlēšanu iecirknis 380 18 398 380 18 398 330 82.91% 67 16.83% 1 0.25%
Kursīšu pagasta vēlēšanu iecirknis 336 26 362 336 26 362 295 81.49% 64 17.68% 3 0.83%
Lutriņu pagasta vēlēšanu iecirknis 611 66 677 611 66 677 548 80.95% 126 18.61% 3 0.44%
Nīgrandes pagasta Nīgrandes vēlēšanu iecirknis 347 22 369 347 22 369 284 76.96% 79 21.41% 6 1.63%
Nīgrandes pagasta Kalnu vēlēšanu iecirknis 382 5 387 382 5 387 299 77.26% 86 22.22% 2 0.52%
Novadnieku pagasta vēlēšanu iecirknis 786 47 833 786 47 833 651 78.15% 171 20.53% 11 1.32%
Pampāļu pagasta vēlēšanu iecirknis 342 18 360 342 18 360 280 77.78% 79 21.94% 1 0.28%
Rubas pagasta vēlēšanu iecirknis 412 13 425 412 13 425 371 87.29% 53 12.47% 1 0.24%
Saldus pagasta vēlēšanu iecirknis 731 14 745 731 14 745 582 78.12% 154 20.67% 9 1.21%
Šķēdes pagasta vēlēšanu iecirknis 295 30 325 295 30 325 264 81.23% 58 17.85% 3 0.92%
Vadakstes pagasta vēlēšanu iecirknis 199 9 208 199 9 208 170 81.73% 36 17.31% 2 0.96%
Zaņas pagasta vēlēšanu iecirknis 282 41 323 282 41 323 257 79.57% 66 20.43% 0 0.00%
Zirņu pagasta Zirņu vēlēšanu iecirknis 418 14 432 418 14 432 329 76.16% 95 21.99% 8 1.85%
Zirņu pagasta Būtnāru vēlēšanu iecirknis 341 18 359 341 18 359 271 75.49% 85 23.68% 3 0.84%
Zvārdes pagasta vēlēšanu iecirknis 189 11 200 189 11 200 149 74.50% 51 25.50% 0 0.00%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.