Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Dobeles rajons  (23 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Dobeles rajons 16416 768 17184 16416 768 17184  13293  77.36%   3764  21.90%   127  0.74% 
Dobeles pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 2543 0 2543 2543 0 2543 1919 75.46% 606 23.83% 18 0.71%
Dobeles pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 2198 0 2198 2198 0 2198 1713 77.93% 466 21.20% 19 0.86%
Dobeles pilsētas 3. vēlēšanu iecirknis 1499 173 1672 1499 173 1672 1269 75.90% 393 23.50% 10 0.60%
Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis 2077 57 2134 2077 57 2134 1718 80.51% 395 18.51% 21 0.98%
Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis 408 21 429 408 21 429 314 73.19% 112 26.11% 3 0.70%
Auru pagasta vēlēšanu iecirknis 408 26 434 408 26 434 337 77.65% 97 22.35% 0 0.00%
Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis 435 23 458 435 23 458 303 66.16% 148 32.31% 7 1.53%
Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis 917 28 945 917 28 945 723 76.51% 213 22.54% 9 0.95%
Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis 503 36 539 503 36 539 423 78.48% 114 21.15% 2 0.37%
Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis 506 32 538 506 32 538 421 78.25% 117 21.75% 0 0.00%
Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis 248 24 272 248 24 272 184 67.65% 88 32.35% 0 0.00%
Īles pagasta vēlēšanu iecirknis 241 59 300 241 59 300 245 81.67% 54 18.00% 1 0.33%
Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis 469 20 489 469 20 489 351 71.78% 130 26.58% 8 1.64%
Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis 325 15 340 325 15 340 254 74.71% 84 24.71% 2 0.59%
Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis 259 21 280 259 21 280 236 84.29% 42 15.00% 2 0.71%
Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis 365 9 374 365 9 374 285 76.20% 86 22.99% 3 0.80%
Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis 502 27 529 502 27 529 427 80.72% 98 18.53% 4 0.76%
Tērvetes novada 1. vēlēšanu iecirknis 971 56 1027 971 56 1027 814 79.26% 203 19.77% 10 0.97%
Tērvetes novada 2. vēlēšanu iecirknis 418 22 440 418 22 440 359 81.59% 79 17.95% 2 0.45%
Tērvetes novada 3. vēlēšanu iecirknis 338 30 368 338 30 368 312 84.78% 56 15.22% 0 0.00%
Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis 183 44 227 183 44 227 174 76.65% 51 22.47% 2 0.88%
Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis 335 31 366 335 31 366 289 78.96% 76 20.77% 1 0.27%
Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis 268 14 282 268 14 282 223 79.08% 56 19.86% 3 1.06%

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.