Cēsu pilsētas dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.p.k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(79)
Dzimis
Partija/apvienība Teritorija Pamatdarbs Amats
1
4
Olita Ansone
2
6
Indulis Balodis
3
7
Normunds Baltroka
4
10
Tālis Banga
5
3
Jānis Bāliņš
6
3
Jānis Beikmanis
7
5
Gunta Bērziņa
8
2
Ģirts Bērziņš
9
7
Reinis Bērziņš
10
11
Aleksandrs Bimbirulis
11
4
Laura Biseniece
12
7
Sanita Breikša
13
11
Oskars Briedis
14
1
Imants Bumbiers
15
14
Valters Dambe
16
3
Kārlis Dambis
17
7
Gints Dzedonis
18
2
Ieva Eglīte
19
9
Tatjana Gailīte
20
2
Raimonds Gailītis
21
9
Aigars Geseltiņš
22
8
Pārsla Golberga
23
5
Jānis Gruntmanis
24
4
Jānis Grūbe
25
5
Andris Jakovļevs
26
8
Maira Jansone
27
4
Gaida Jonāse
28
8
Inga Jurševska
29
7
Daumants Kalniņš
30
4
Raimonds Kiršfelds
31
5
Lolita Kokina
32
3
Sanita Krieviņa
33
11
Viesturis Lauga
34
12
Gints Lazdiņš
35
11
Ludmila Leimane
36
8
Nata Livonska
37
1
Aigars Līdaks
38
6
Andis Malējs
39
2
Rita Merca
40
11
Aivars Mergins
41
2
Andris Mihaļovs
42
1
Māris Niklass
43
5
Leonora Ozoliņa
44
12
Zigrīda Perevalova
45
5
Laima Pērkone
46
5
Boriss Pjatkins
47
10
Inita Pokkere
48
1
Ilze Punāne
49
9
Artis Rasmanis
50
3
Ēro Rass
51
6
Aleksandrs Raubiško
52
2
Mārīte Raudziņa
53
1
Jānis Rozenbergs
54
10
Zane Rozīte
55
6
Ināra Rubīna
56
6
Uldis Rudmiezis
57
2
Ilze Sedleniece
58
13
Valentīna Senkāne
59
3
Māris Sestulis
60
1
Raitis Sijāts
61
1
Maija Sināte
62
4
Anda Skrastiņa
63
7
Ingus Slišāns
64
8
Marika Slotina-Brante
65
10
Iveta Sproģe
66
6
Arkādijs Suškins
67
1
Gints Šķenders
68
3
Māris Šķēle
69
9
Artūrs Tereško
70
9
Guna Uldriķe
71
10
Armands Uščins
72
4
Voldemārs Vaivods
73
3
Ivars Vanags
74
2
Daumants Vasmanis
75
9
Gints Vārtiņš
76
8
Anda Vilka
77
2
Aija Viškinte
78
1
Viktors Zariņš
79
10
Juris Žagars