Rīgas Dome
LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
154.iecirknis - RĪGAS 31. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(63)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
JURIS LUJĀNS
8
38
2
2
ANDRIS AMERIKS
35
5
8
3
ALEKSANDRS BRANDAVS
41
1
6
4
JURIS RADZEVIČS
37
4
7
5
IRINA VINNIKA
35
6
7
6
PĀVELS SEĻIVANOVS
40
1
7
7
IRINA PĒTERSONE
40
2
6
8
ALMERS LUDVIKS
42
0
6
9
JĀNIS ZARŽECKIS
41
1
6
10
ROMĀNS MEŽECKIS
38
3
7
11
AUSMA CIMDIŅA
41
1
6
12
GUNTARS VIZIŅŠ
41
1
6
13
VITOLDS ZAHARS
40
2
6
14
GUNTARS GRĪNVALDS
42
0
6
15
GAĻINA ALIJEVA
41
0
7
16
ILMĀRS BIŠERS
40
2
6
17
MAIJA VIMBA
40
7
1
18
AIJA DZIEDĀTĀJA
41
1
6
19
DZINTARS OSEMĻJAKS
41
1
6
20
GUNTA KELLE
42
0
6
21
INNA JAGŅUKA
42
0
6
22
JURIS KOKINS
40
2
6
23
OSKARS ŠVĀNS
40
2
6
24
VJAČESLAVS STAROSTINS
41
0
7
25
IVETA BERKOLDE
39
2
7
26
MĀRTIŅŠ ARTIŅŠ
41
1
6
27
BORISS KUROVS
42
0
6
28
SILVIJA UMBRAŠKO
40
1
7
29
JĀNIS BĒRZIŅŠ
41
1
6
30
SERGEJS ZINOVATNIJS
41
0
7
31
LEONS AMOLIŅŠ
42
0
6
32
ULDIS BĀRBALIS
42
0
6
33
NATAĻJA ĻEBEDEVA
41
0
7
34
OKSANA ČERKASOVA
38
2
8
35
VLADIMIRS EIHENBAUMS
42
0
6
36
RAILĪ ORRAVA
42
0
6
37
ILVA DUĻEVSKA
41
1
6
38
GUNTIS TOMSONS
42
0
6
39
VITOLDS SUKSIS
42
0
6
40
TAMĀRA KĻIMKO
42
0
6
41
IGORS KUDRJAVCEVS
42
0
6
42
ELITA VIŠŅEVSKA
42
0
6
43
EDUARDS MIHAĻEVIČS
42
0
6
44
ILGA FRIDENŠTEINA
42
0
6
45
VALDA KALNIŅA
42
0
6
46
INESE SARMĪTE GIRSKA
41
1
6
47
GUNDEGA ULME
41
1
6
48
MAIJA KRAVINSKA
42
0
6
49
JĀNIS ŽELINSKIS
42
0
6
50
AGNIS BĒRZIŅŠ
42
0
6
51
IRINA SENŅIKOVA
42
0
6
52
BAIBA GULBE
42
0
6
53
BAIBA STŪRĪTE
42
0
6
54
LAIMA SIRMĀ
42
0
6
55
JĀNIS ULMIS
41
1
6
56
GITA PABĒRZA
42
0
6
57
BRUNO ZAĶIS
42
0
6
58
AINA KRŪKLE
40
2
6
59
UĢIS MAGONIS
40
2
6
60
MARIKA KŪLA
43
0
5
61
VLADIMIRS NOVIKOVS
43
0
5
62
ANDRIS BĒRZIŅŠ
40
2
6
63
RUDĪTE LEITENA
42
0
6