Rīgas Dome
LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
80.iecirknis - RĪGAS FRANČU LICEJS


Nr Vārds,Uzvārds
(63)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
JURIS LUJĀNS
10
44
4
2
ANDRIS AMERIKS
42
3
13
3
ALEKSANDRS BRANDAVS
45
3
10
4
JURIS RADZEVIČS
47
3
8
5
IRINA VINNIKA
49
2
7
6
PĀVELS SEĻIVANOVS
41
6
11
7
IRINA PĒTERSONE
49
1
8
8
ALMERS LUDVIKS
50
2
6
9
JĀNIS ZARŽECKIS
44
4
10
10
ROMĀNS MEŽECKIS
41
8
9
11
AUSMA CIMDIŅA
47
4
7
12
GUNTARS VIZIŅŠ
49
6
3
13
VITOLDS ZAHARS
48
2
8
14
GUNTARS GRĪNVALDS
50
1
7
15
GAĻINA ALIJEVA
48
0
10
16
ILMĀRS BIŠERS
45
3
10
17
MAIJA VIMBA
49
2
7
18
AIJA DZIEDĀTĀJA
50
1
7
19
DZINTARS OSEMĻJAKS
50
1
7
20
GUNTA KELLE
51
1
6
21
INNA JAGŅUKA
48
1
9
22
JURIS KOKINS
49
2
7
23
OSKARS ŠVĀNS
52
0
6
24
VJAČESLAVS STAROSTINS
49
1
8
25
IVETA BERKOLDE
51
1
6
26
MĀRTIŅŠ ARTIŅŠ
51
0
7
27
BORISS KUROVS
50
1
7
28
SILVIJA UMBRAŠKO
52
1
5
29
JĀNIS BĒRZIŅŠ
51
0
7
30
SERGEJS ZINOVATNIJS
50
0
8
31
LEONS AMOLIŅŠ
48
3
7
32
ULDIS BĀRBALIS
51
1
6
33
NATAĻJA ĻEBEDEVA
49
0
9
34
OKSANA ČERKASOVA
48
3
7
35
VLADIMIRS EIHENBAUMS
49
2
7
36
RAILĪ ORRAVA
51
1
6
37
ILVA DUĻEVSKA
50
1
7
38
GUNTIS TOMSONS
51
0
7
39
VITOLDS SUKSIS
52
0
6
40
TAMĀRA KĻIMKO
52
0
6
41
IGORS KUDRJAVCEVS
50
0
8
42
ELITA VIŠŅEVSKA
51
1
6
43
EDUARDS MIHAĻEVIČS
52
0
6
44
ILGA FRIDENŠTEINA
50
1
7
45
VALDA KALNIŅA
49
2
7
46
INESE SARMĪTE GIRSKA
49
1
8
47
GUNDEGA ULME
51
1
6
48
MAIJA KRAVINSKA
50
1
7
49
JĀNIS ŽELINSKIS
51
0
7
50
AGNIS BĒRZIŅŠ
51
0
7
51
IRINA SENŅIKOVA
51
0
7
52
BAIBA GULBE
50
1
7
53
BAIBA STŪRĪTE
51
1
6
54
LAIMA SIRMĀ
51
1
6
55
JĀNIS ULMIS
51
1
6
56
GITA PABĒRZA
51
1
6
57
BRUNO ZAĶIS
50
2
6
58
AINA KRŪKLE
50
2
6
59
UĢIS MAGONIS
50
3
5
60
MARIKA KŪLA
51
1
6
61
VLADIMIRS NOVIKOVS
52
0
6
62
ANDRIS BĒRZIŅŠ
50
1
7
63
RUDĪTE LEITENA
49
2
7