Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
1.iecirknis - RIGAS 3. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
12
39
0
2
AIJA POČA
31
18
2
3
KARINA PĒTERSONE
29
21
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
38
9
4
5
AIVARS LEIMANIS
39
7
5
6
MĀRIS PURGAILIS
42
3
6
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
33
11
7
8
JĀNIS OZOLS
45
1
5
9
MAIGA DZĒRVĪTE
47
0
4
10
JURIS ŠMITS
44
4
3
11
INGA TENISA
46
0
5
12
DZINTARS ZARIŅŠ
46
2
3
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
38
11
2
14
EDUARDS IKVILDS
49
0
2
15
SANDRA EGLĪTE
47
0
4
16
MONIKA ZĪLE
41
5
5
17
VIKTORS BARZDENS
47
0
4
18
GUNTIS GELPERS
48
1
2
19
SANITA MEIJERE
47
0
4
20
ELITA DRĀKE
46
1
4
21
IVARS RUDZĪTIS
48
0
3
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
48
0
3
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
42
2
7
24
GATIS SIMSONS
48
0
3
25
ULDIS ŠTOKMANIS
45
0
6
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
48
0
3
27
JĀNIS ŠŅORE
48
0
3
28
OJĀRS KLIGINS
48
0
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
48
0
3
30
ANDA OZOLA
47
0
4
31
AINĀRS MARKOVS
48
0
3
32
NORMUNDS VĪKSNA
47
0
4
33
JĀNIS KNIPŠIS
47
1
3
34
VALDIS FREIDENFELDS
48
0
3
35
EDGARS KIČIGINS
48
0
3
36
ILZE SEĻAKOVA
47
0
4
37
INESE KOKAREVIČA
47
0
4
38
VILNIS KALNIŅŠ
48
0
3
39
RUTA ĶIRSE
46
1
4
40
LĀSMA KUSIŅA
47
0
4
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
48
0
3
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
47
1
3
43
EDGARS VERNERS
48
0
3
44
EGILS PLŪME
48
0
3
45
ARNIS CELMIŅŠ
48
0
3
46
ANŽELIKA KAZARJANA
47
0
4
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
48
0
3
48
NORMUNDS LOKENBAHS
48
0
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
47
1
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
46
2
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
48
0
3
52
JURIS DZELZĪTIS
48
0
3
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
45
2
4
54
GUNĀRS BUKŠS
48
0
3
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
47
1
3
56
ALMANTS POLIKEVIČS
48
0
3
57
JANS CIUKŠO
48
3
0
58
AIVARS MALDUPS
49
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
48
0
3
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
44
7
0