Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
10.iecirknis - KURZEMES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS NAMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA NORDEĶI


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
5
17
1
2
AIJA POČA
13
9
1
3
KARINA PĒTERSONE
13
10
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
19
3
1
5
AIVARS LEIMANIS
22
1
0
6
MĀRIS PURGAILIS
21
2
0
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
4
2
8
JĀNIS OZOLS
23
0
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
23
0
0
10
JURIS ŠMITS
22
1
0
11
INGA TENISA
23
0
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
21
2
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
19
4
0
14
EDUARDS IKVILDS
22
1
0
15
SANDRA EGLĪTE
23
0
0
16
MONIKA ZĪLE
17
5
1
17
VIKTORS BARZDENS
23
0
0
18
GUNTIS GELPERS
23
0
0
19
SANITA MEIJERE
23
0
0
20
ELITA DRĀKE
23
0
0
21
IVARS RUDZĪTIS
22
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
23
0
0
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
23
0
0
24
GATIS SIMSONS
23
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
21
2
0
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
23
0
0
27
JĀNIS ŠŅORE
23
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
23
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
23
0
0
30
ANDA OZOLA
23
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
23
0
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
23
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
23
0
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
23
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
23
0
0
36
ILZE SEĻAKOVA
23
0
0
37
INESE KOKAREVIČA
23
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
23
0
0
39
RUTA ĶIRSE
23
0
0
40
LĀSMA KUSIŅA
23
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
23
0
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
23
0
0
43
EDGARS VERNERS
22
1
0
44
EGILS PLŪME
23
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
23
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
23
0
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
23
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
23
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
22
1
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
23
0
0
51
ĒRIKS FLAUMANIS
23
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
22
1
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
23
0
0
54
GUNĀRS BUKŠS
23
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
23
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
23
0
0
57
JANS CIUKŠO
23
0
0
58
AIVARS MALDUPS
22
1
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
23
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
21
2
0