Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
110.iecirknis - RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
5
18
1
2
AIJA POČA
19
5
0
3
KARINA PĒTERSONE
16
8
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
22
2
0
5
AIVARS LEIMANIS
18
4
2
6
MĀRIS PURGAILIS
23
1
0
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
19
2
3
8
JĀNIS OZOLS
22
1
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
22
0
2
10
JURIS ŠMITS
21
1
2
11
INGA TENISA
22
0
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
22
0
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
17
7
0
14
EDUARDS IKVILDS
22
1
1
15
SANDRA EGLĪTE
22
0
2
16
MONIKA ZĪLE
19
3
2
17
VIKTORS BARZDENS
22
0
2
18
GUNTIS GELPERS
22
0
2
19
SANITA MEIJERE
22
2
0
20
ELITA DRĀKE
23
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
22
1
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
22
0
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
21
1
2
24
GATIS SIMSONS
22
0
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
22
1
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
23
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
20
0
4
28
OJĀRS KLIGINS
22
0
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
23
0
1
30
ANDA OZOLA
22
0
2
31
AINĀRS MARKOVS
22
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
23
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
22
0
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
21
1
2
35
EDGARS KIČIGINS
22
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
22
0
2
37
INESE KOKAREVIČA
22
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
22
0
2
39
RUTA ĶIRSE
22
0
2
40
LĀSMA KUSIŅA
21
0
3
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
22
0
2
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
22
0
2
43
EDGARS VERNERS
22
0
2
44
EGILS PLŪME
22
1
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
22
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
22
0
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
22
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
22
1
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
22
1
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
22
0
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
22
0
2
52
JURIS DZELZĪTIS
23
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
22
0
2
54
GUNĀRS BUKŠS
22
0
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
22
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
21
1
2
57
JANS CIUKŠO
22
0
2
58
AIVARS MALDUPS
22
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
20
2
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
19
5
0