Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
113.iecirknis - LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
15
2
2
AIJA POČA
13
8
2
3
KARINA PĒTERSONE
19
4
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
19
3
1
5
AIVARS LEIMANIS
21
2
0
6
MĀRIS PURGAILIS
21
1
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
3
3
8
JĀNIS OZOLS
22
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
23
0
0
10
JURIS ŠMITS
22
0
1
11
INGA TENISA
22
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
22
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
21
2
0
14
EDUARDS IKVILDS
22
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
22
0
1
16
MONIKA ZĪLE
18
3
2
17
VIKTORS BARZDENS
22
0
1
18
GUNTIS GELPERS
22
0
1
19
SANITA MEIJERE
22
0
1
20
ELITA DRĀKE
20
0
3
21
IVARS RUDZĪTIS
22
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
22
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
22
0
1
24
GATIS SIMSONS
23
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
21
0
2
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
20
2
1
27
JĀNIS ŠŅORE
21
1
1
28
OJĀRS KLIGINS
22
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
22
0
1
30
ANDA OZOLA
22
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
22
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
22
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
21
1
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
21
1
1
35
EDGARS KIČIGINS
22
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
21
1
1
37
INESE KOKAREVIČA
22
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
23
0
0
39
RUTA ĶIRSE
22
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
22
0
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
22
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
21
1
1
43
EDGARS VERNERS
23
0
0
44
EGILS PLŪME
21
1
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
22
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
22
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
21
1
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
22
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
22
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
22
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
22
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
22
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
22
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
22
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
22
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
22
0
1
57
JANS CIUKŠO
22
0
1
58
AIVARS MALDUPS
22
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
22
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
21
1
1