Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
116.iecirknis - RIGAS PILSETAS GALVENAS POLICIJAS PARVALDES CELU POLICIJAS BATALJONS


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
23
1
2
AIJA POČA
15
12
3
3
KARINA PĒTERSONE
17
11
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
21
7
2
5
AIVARS LEIMANIS
23
4
3
6
MĀRIS PURGAILIS
22
3
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
15
10
5
8
JĀNIS OZOLS
26
3
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
28
1
1
10
JURIS ŠMITS
29
0
1
11
INGA TENISA
29
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
29
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
12
3
14
EDUARDS IKVILDS
27
1
2
15
SANDRA EGLĪTE
29
0
1
16
MONIKA ZĪLE
18
7
5
17
VIKTORS BARZDENS
29
0
1
18
GUNTIS GELPERS
29
0
1
19
SANITA MEIJERE
28
1
1
20
ELITA DRĀKE
26
1
3
21
IVARS RUDZĪTIS
26
3
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
28
1
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
25
4
1
24
GATIS SIMSONS
29
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
27
2
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
29
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
29
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
29
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
29
0
1
30
ANDA OZOLA
28
1
1
31
AINĀRS MARKOVS
29
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
29
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
27
1
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
29
0
1
35
EDGARS KIČIGINS
29
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
29
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
27
2
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
28
1
1
39
RUTA ĶIRSE
29
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
27
1
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
29
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
26
3
1
43
EDGARS VERNERS
29
0
1
44
EGILS PLŪME
29
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
28
1
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
28
1
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
28
1
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
29
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
28
1
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
29
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
29
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
29
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
29
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
29
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
28
1
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
27
0
3
57
JANS CIUKŠO
28
0
2
58
AIVARS MALDUPS
27
1
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
28
1
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
11
16
3