Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
120.iecirknis - RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
13
5
2
AIJA POČA
11
8
5
3
KARINA PĒTERSONE
12
8
4
4
IVARS KALVIŠĶIS
12
6
6
5
AIVARS LEIMANIS
18
2
4
6
MĀRIS PURGAILIS
15
4
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
15
3
6
8
JĀNIS OZOLS
20
1
3
9
MAIGA DZĒRVĪTE
20
1
3
10
JURIS ŠMITS
16
2
6
11
INGA TENISA
20
1
3
12
DZINTARS ZARIŅŠ
20
2
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
17
4
3
14
EDUARDS IKVILDS
15
4
5
15
SANDRA EGLĪTE
19
2
3
16
MONIKA ZĪLE
16
3
5
17
VIKTORS BARZDENS
20
1
3
18
GUNTIS GELPERS
20
1
3
19
SANITA MEIJERE
20
1
3
20
ELITA DRĀKE
18
1
5
21
IVARS RUDZĪTIS
19
2
3
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
19
1
4
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
17
1
6
24
GATIS SIMSONS
20
1
3
25
ULDIS ŠTOKMANIS
18
2
4
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
19
2
3
27
JĀNIS ŠŅORE
19
2
3
28
OJĀRS KLIGINS
18
2
4
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
19
1
4
30
ANDA OZOLA
20
1
3
31
AINĀRS MARKOVS
20
1
3
32
NORMUNDS VĪKSNA
20
1
3
33
JĀNIS KNIPŠIS
20
1
3
34
VALDIS FREIDENFELDS
17
3
4
35
EDGARS KIČIGINS
20
1
3
36
ILZE SEĻAKOVA
20
1
3
37
INESE KOKAREVIČA
20
1
3
38
VILNIS KALNIŅŠ
20
1
3
39
RUTA ĶIRSE
20
1
3
40
LĀSMA KUSIŅA
18
3
3
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
19
1
4
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
17
4
3
43
EDGARS VERNERS
19
2
3
44
EGILS PLŪME
19
1
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
20
1
3
46
ANŽELIKA KAZARJANA
20
1
3
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
20
1
3
48
NORMUNDS LOKENBAHS
20
1
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
19
2
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
19
1
4
51
ĒRIKS FLAUMANIS
20
1
3
52
JURIS DZELZĪTIS
20
1
3
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
19
1
4
54
GUNĀRS BUKŠS
19
1
4
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
20
1
3
56
ALMANTS POLIKEVIČS
20
1
3
57
JANS CIUKŠO
19
1
4
58
AIVARS MALDUPS
19
1
4
59
ILMĀRS VECVANAGS
19
2
3
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
18
2
4