Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
124.iecirknis - RIGAS 61. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
2
22
0
2
AIJA POČA
11
12
1
3
KARINA PĒTERSONE
16
8
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
19
4
1
5
AIVARS LEIMANIS
21
3
0
6
MĀRIS PURGAILIS
18
4
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
6
1
8
JĀNIS OZOLS
19
1
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
22
0
2
10
JURIS ŠMITS
23
0
1
11
INGA TENISA
22
0
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
22
0
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
9
0
14
EDUARDS IKVILDS
22
0
2
15
SANDRA EGLĪTE
22
0
2
16
MONIKA ZĪLE
18
6
0
17
VIKTORS BARZDENS
22
0
2
18
GUNTIS GELPERS
22
0
2
19
SANITA MEIJERE
22
0
2
20
ELITA DRĀKE
21
1
2
21
IVARS RUDZĪTIS
22
1
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
22
0
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
17
6
1
24
GATIS SIMSONS
22
0
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
22
2
0
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
22
0
2
27
JĀNIS ŠŅORE
22
0
2
28
OJĀRS KLIGINS
22
0
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
22
0
2
30
ANDA OZOLA
21
1
2
31
AINĀRS MARKOVS
22
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
22
0
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
22
0
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
22
0
2
35
EDGARS KIČIGINS
22
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
22
0
2
37
INESE KOKAREVIČA
22
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
22
0
2
39
RUTA ĶIRSE
22
0
2
40
LĀSMA KUSIŅA
22
0
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
22
0
2
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
22
0
2
43
EDGARS VERNERS
22
0
2
44
EGILS PLŪME
22
0
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
22
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
22
0
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
22
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
22
0
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
22
0
2
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
22
0
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
22
0
2
52
JURIS DZELZĪTIS
22
0
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
22
0
2
54
GUNĀRS BUKŠS
22
0
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
22
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
21
1
2
57
JANS CIUKŠO
22
0
2
58
AIVARS MALDUPS
22
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
22
0
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
21
1
2