Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
125.iecirknis - AGENSKALNA VALSTS GIMNAZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
3
35
2
2
AIJA POČA
21
15
4
3
KARINA PĒTERSONE
21
16
3
4
IVARS KALVIŠĶIS
31
8
1
5
AIVARS LEIMANIS
36
1
3
6
MĀRIS PURGAILIS
36
2
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
33
5
2
8
JĀNIS OZOLS
36
3
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
37
2
1
10
JURIS ŠMITS
37
0
3
11
INGA TENISA
39
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
38
2
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
31
7
2
14
EDUARDS IKVILDS
38
1
1
15
SANDRA EGLĪTE
39
0
1
16
MONIKA ZĪLE
35
3
2
17
VIKTORS BARZDENS
39
0
1
18
GUNTIS GELPERS
38
0
2
19
SANITA MEIJERE
38
0
2
20
ELITA DRĀKE
36
1
3
21
IVARS RUDZĪTIS
39
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
38
1
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
35
3
2
24
GATIS SIMSONS
39
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
33
5
2
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
38
0
2
27
JĀNIS ŠŅORE
39
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
38
0
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
39
0
1
30
ANDA OZOLA
38
1
1
31
AINĀRS MARKOVS
38
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
39
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
39
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
36
2
2
35
EDGARS KIČIGINS
39
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
39
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
38
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
39
0
1
39
RUTA ĶIRSE
38
0
2
40
LĀSMA KUSIŅA
38
0
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
39
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
35
3
2
43
EDGARS VERNERS
38
0
2
44
EGILS PLŪME
39
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
38
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
38
0
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
39
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
38
0
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
38
1
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
37
1
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
37
1
2
52
JURIS DZELZĪTIS
39
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
39
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
38
0
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
38
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
39
0
1
57
JANS CIUKŠO
38
0
2
58
AIVARS MALDUPS
36
2
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
39
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
34
2
4