Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
135.iecirknis - RĪGAS 95.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
14
29
4
2
AIJA POČA
24
18
5
3
KARINA PĒTERSONE
25
17
5
4
IVARS KALVIŠĶIS
34
5
8
5
AIVARS LEIMANIS
39
3
5
6
MĀRIS PURGAILIS
39
3
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
30
8
9
8
JĀNIS OZOLS
37
4
6
9
MAIGA DZĒRVĪTE
40
1
6
10
JURIS ŠMITS
37
1
9
11
INGA TENISA
41
0
6
12
DZINTARS ZARIŅŠ
41
1
5
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
29
12
6
14
EDUARDS IKVILDS
42
0
5
15
SANDRA EGLĪTE
42
0
5
16
MONIKA ZĪLE
37
3
7
17
VIKTORS BARZDENS
38
2
7
18
GUNTIS GELPERS
42
0
5
19
SANITA MEIJERE
41
0
6
20
ELITA DRĀKE
42
0
5
21
IVARS RUDZĪTIS
41
1
5
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
41
0
6
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
33
9
5
24
GATIS SIMSONS
40
2
5
25
ULDIS ŠTOKMANIS
38
0
9
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
41
1
5
27
JĀNIS ŠŅORE
42
0
5
28
OJĀRS KLIGINS
42
0
5
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
41
1
5
30
ANDA OZOLA
42
0
5
31
AINĀRS MARKOVS
41
0
6
32
NORMUNDS VĪKSNA
42
0
5
33
JĀNIS KNIPŠIS
42
0
5
34
VALDIS FREIDENFELDS
41
1
5
35
EDGARS KIČIGINS
43
0
4
36
ILZE SEĻAKOVA
42
1
4
37
INESE KOKAREVIČA
40
0
7
38
VILNIS KALNIŅŠ
42
0
5
39
RUTA ĶIRSE
42
0
5
40
LĀSMA KUSIŅA
41
0
6
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
43
0
4
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
39
3
5
43
EDGARS VERNERS
41
0
6
44
EGILS PLŪME
43
0
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
43
0
4
46
ANŽELIKA KAZARJANA
41
0
6
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
42
0
5
48
NORMUNDS LOKENBAHS
43
0
4
49
ANDREJS SILIŅŠ
39
1
7
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
40
1
6
51
ĒRIKS FLAUMANIS
41
0
6
52
JURIS DZELZĪTIS
39
0
8
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
39
1
7
54
GUNĀRS BUKŠS
42
1
4
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
40
2
5
56
ALMANTS POLIKEVIČS
41
0
6
57
JANS CIUKŠO
42
0
5
58
AIVARS MALDUPS
41
0
6
59
ILMĀRS VECVANAGS
42
1
4
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
35
7
5