Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
138.iecirknis - RĪGAS 7. INTERNĀTSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
4
21
1
2
AIJA POČA
12
11
3
3
KARINA PĒTERSONE
18
6
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
19
4
3
5
AIVARS LEIMANIS
20
3
3
6
MĀRIS PURGAILIS
22
2
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
4
5
8
JĀNIS OZOLS
23
0
3
9
MAIGA DZĒRVĪTE
23
0
3
10
JURIS ŠMITS
23
1
2
11
INGA TENISA
24
0
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
24
0
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
18
4
4
14
EDUARDS IKVILDS
24
0
2
15
SANDRA EGLĪTE
24
0
2
16
MONIKA ZĪLE
20
3
3
17
VIKTORS BARZDENS
24
0
2
18
GUNTIS GELPERS
24
0
2
19
SANITA MEIJERE
24
0
2
20
ELITA DRĀKE
22
1
3
21
IVARS RUDZĪTIS
24
0
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
24
0
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
21
0
5
24
GATIS SIMSONS
23
1
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
24
0
2
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
21
1
4
27
JĀNIS ŠŅORE
24
0
2
28
OJĀRS KLIGINS
23
0
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
22
1
3
30
ANDA OZOLA
24
0
2
31
AINĀRS MARKOVS
24
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
22
2
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
24
0
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
23
1
2
35
EDGARS KIČIGINS
24
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
24
0
2
37
INESE KOKAREVIČA
23
1
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
24
0
2
39
RUTA ĶIRSE
24
0
2
40
LĀSMA KUSIŅA
23
1
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
24
0
2
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
23
1
2
43
EDGARS VERNERS
24
0
2
44
EGILS PLŪME
24
0
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
24
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
23
2
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
24
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
24
0
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
23
1
2
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
23
1
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
24
0
2
52
JURIS DZELZĪTIS
24
0
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
24
0
2
54
GUNĀRS BUKŠS
24
0
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
24
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
24
0
2
57
JANS CIUKŠO
24
0
2
58
AIVARS MALDUPS
24
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
24
0
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
19
2
5