Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
140.iecirknis - RIGAS ZOLITUDES GIMNAZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
2
19
0
2
AIJA POČA
13
7
1
3
KARINA PĒTERSONE
10
10
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
15
3
3
5
AIVARS LEIMANIS
18
2
1
6
MĀRIS PURGAILIS
17
2
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
16
3
2
8
JĀNIS OZOLS
21
0
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
20
1
0
10
JURIS ŠMITS
18
3
0
11
INGA TENISA
21
0
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
21
0
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
14
6
1
14
EDUARDS IKVILDS
20
1
0
15
SANDRA EGLĪTE
21
0
0
16
MONIKA ZĪLE
20
1
0
17
VIKTORS BARZDENS
20
1
0
18
GUNTIS GELPERS
21
0
0
19
SANITA MEIJERE
21
0
0
20
ELITA DRĀKE
20
1
0
21
IVARS RUDZĪTIS
21
0
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
21
0
0
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
18
0
3
24
GATIS SIMSONS
21
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
19
1
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
20
1
0
27
JĀNIS ŠŅORE
21
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
21
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
21
0
0
30
ANDA OZOLA
21
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
20
1
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
21
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
21
0
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
21
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
20
1
0
36
ILZE SEĻAKOVA
19
1
1
37
INESE KOKAREVIČA
21
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
21
0
0
39
RUTA ĶIRSE
21
0
0
40
LĀSMA KUSIŅA
21
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
21
0
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
20
1
0
43
EDGARS VERNERS
21
0
0
44
EGILS PLŪME
21
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
21
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
19
1
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
21
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
21
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
19
2
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
21
0
0
51
ĒRIKS FLAUMANIS
21
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
20
1
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
20
1
0
54
GUNĀRS BUKŠS
21
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
21
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
20
1
0
57
JANS CIUKŠO
20
1
0
58
AIVARS MALDUPS
20
1
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
21
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
18
1
2