Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
142.iecirknis - RĪGAS ZIEMEĻU RAJONA IZPILDDIREKCIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
15
39
3
2
AIJA POČA
29
23
5
3
KARINA PĒTERSONE
31
24
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
42
5
10
5
AIVARS LEIMANIS
50
2
5
6
MĀRIS PURGAILIS
49
4
4
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
38
10
9
8
JĀNIS OZOLS
50
3
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
51
1
5
10
JURIS ŠMITS
48
3
6
11
INGA TENISA
53
0
4
12
DZINTARS ZARIŅŠ
51
0
6
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
39
14
4
14
EDUARDS IKVILDS
53
0
4
15
SANDRA EGLĪTE
51
2
4
16
MONIKA ZĪLE
45
4
8
17
VIKTORS BARZDENS
53
0
4
18
GUNTIS GELPERS
53
0
4
19
SANITA MEIJERE
52
0
5
20
ELITA DRĀKE
54
2
1
21
IVARS RUDZĪTIS
53
0
4
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
52
1
4
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
49
1
7
24
GATIS SIMSONS
52
1
4
25
ULDIS ŠTOKMANIS
50
0
7
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
53
0
4
27
JĀNIS ŠŅORE
53
0
4
28
OJĀRS KLIGINS
52
0
5
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
52
1
4
30
ANDA OZOLA
53
0
4
31
AINĀRS MARKOVS
53
0
4
32
NORMUNDS VĪKSNA
52
0
5
33
JĀNIS KNIPŠIS
53
0
4
34
VALDIS FREIDENFELDS
50
3
4
35
EDGARS KIČIGINS
52
0
5
36
ILZE SEĻAKOVA
52
0
5
37
INESE KOKAREVIČA
53
0
4
38
VILNIS KALNIŅŠ
53
0
4
39
RUTA ĶIRSE
51
0
6
40
LĀSMA KUSIŅA
53
0
4
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
53
0
4
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
52
1
4
43
EDGARS VERNERS
52
0
5
44
EGILS PLŪME
53
0
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
53
0
4
46
ANŽELIKA KAZARJANA
53
0
4
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
53
0
4
48
NORMUNDS LOKENBAHS
51
2
4
49
ANDREJS SILIŅŠ
52
1
4
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
52
1
4
51
ĒRIKS FLAUMANIS
53
0
4
52
JURIS DZELZĪTIS
53
0
4
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
53
0
4
54
GUNĀRS BUKŠS
53
0
4
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
51
0
6
56
ALMANTS POLIKEVIČS
52
0
5
57
JANS CIUKŠO
53
0
4
58
AIVARS MALDUPS
53
0
4
59
ILMĀRS VECVANAGS
52
0
5
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
48
1
8