Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
154.iecirknis - RĪGAS 31. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
9
0
2
AIJA POČA
10
3
2
3
KARINA PĒTERSONE
8
5
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
13
1
1
5
AIVARS LEIMANIS
14
0
1
6
MĀRIS PURGAILIS
12
2
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
14
0
1
8
JĀNIS OZOLS
14
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
14
0
1
10
JURIS ŠMITS
14
0
1
11
INGA TENISA
14
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
14
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
7
6
2
14
EDUARDS IKVILDS
12
1
2
15
SANDRA EGLĪTE
14
0
1
16
MONIKA ZĪLE
10
3
2
17
VIKTORS BARZDENS
13
0
2
18
GUNTIS GELPERS
13
0
2
19
SANITA MEIJERE
13
0
2
20
ELITA DRĀKE
14
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
14
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
14
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
12
2
1
24
GATIS SIMSONS
15
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
14
1
0
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
14
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
14
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
14
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
15
0
0
30
ANDA OZOLA
14
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
14
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
15
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
14
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
14
1
0
35
EDGARS KIČIGINS
14
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
14
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
14
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
14
0
1
39
RUTA ĶIRSE
12
2
1
40
LĀSMA KUSIŅA
14
0
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
14
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
13
1
1
43
EDGARS VERNERS
14
0
1
44
EGILS PLŪME
14
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
14
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
13
1
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
15
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
14
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
14
1
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
14
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
15
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
15
0
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
14
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
15
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
15
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
14
0
1
57
JANS CIUKŠO
14
1
0
58
AIVARS MALDUPS
15
0
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
14
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
15
0
0