Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
157.iecirknis - NAMU PĀRVALDES "JAUNCIEMS" FILIĀLE


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
12
2
2
AIJA POČA
13
6
1
3
KARINA PĒTERSONE
17
2
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
16
1
3
5
AIVARS LEIMANIS
17
1
2
6
MĀRIS PURGAILIS
17
0
3
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
11
4
5
8
JĀNIS OZOLS
19
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
17
0
3
10
JURIS ŠMITS
19
0
1
11
INGA TENISA
16
3
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
18
1
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
4
1
14
EDUARDS IKVILDS
19
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
19
0
1
16
MONIKA ZĪLE
16
2
2
17
VIKTORS BARZDENS
19
0
1
18
GUNTIS GELPERS
19
0
1
19
SANITA MEIJERE
19
0
1
20
ELITA DRĀKE
18
0
2
21
IVARS RUDZĪTIS
19
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
19
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
18
1
1
24
GATIS SIMSONS
19
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
18
0
2
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
19
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
18
0
2
28
OJĀRS KLIGINS
18
1
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
19
0
1
30
ANDA OZOLA
19
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
19
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
19
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
19
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
19
0
1
35
EDGARS KIČIGINS
19
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
19
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
19
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
19
0
1
39
RUTA ĶIRSE
19
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
19
0
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
19
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
19
0
1
43
EDGARS VERNERS
19
0
1
44
EGILS PLŪME
19
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
19
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
19
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
19
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
19
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
19
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
19
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
19
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
19
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
19
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
19
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
19
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
19
0
1
57
JANS CIUKŠO
19
0
1
58
AIVARS MALDUPS
18
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
18
1
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
14
4
2