Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
19.iecirknis - RIGAS 34. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
8
23
1
2
AIJA POČA
17
12
3
3
KARINA PĒTERSONE
16
16
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
26
4
2
5
AIVARS LEIMANIS
27
3
2
6
MĀRIS PURGAILIS
26
3
3
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
23
5
4
8
JĀNIS OZOLS
29
2
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
30
1
1
10
JURIS ŠMITS
27
4
1
11
INGA TENISA
30
0
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
30
1
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
22
8
2
14
EDUARDS IKVILDS
31
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
31
0
1
16
MONIKA ZĪLE
26
4
2
17
VIKTORS BARZDENS
30
2
0
18
GUNTIS GELPERS
32
0
0
19
SANITA MEIJERE
29
0
3
20
ELITA DRĀKE
28
0
4
21
IVARS RUDZĪTIS
31
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
30
0
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
27
1
4
24
GATIS SIMSONS
29
2
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
29
2
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
31
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
29
0
3
28
OJĀRS KLIGINS
29
0
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
31
0
1
30
ANDA OZOLA
32
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
31
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
32
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
29
1
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
32
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
31
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
29
0
3
37
INESE KOKAREVIČA
30
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
31
0
1
39
RUTA ĶIRSE
31
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
30
0
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
31
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
30
0
2
43
EDGARS VERNERS
30
0
2
44
EGILS PLŪME
32
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
32
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
31
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
31
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
32
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
32
0
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
31
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
32
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
32
0
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
32
0
0
54
GUNĀRS BUKŠS
31
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
32
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
32
0
0
57
JANS CIUKŠO
32
0
0
58
AIVARS MALDUPS
31
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
32
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
29
2
1