Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
22.iecirknis - RĪGAS 33.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
8
10
2
2
AIJA POČA
13
6
1
3
KARINA PĒTERSONE
15
4
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
18
1
1
5
AIVARS LEIMANIS
18
0
2
6
MĀRIS PURGAILIS
14
5
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
18
0
2
8
JĀNIS OZOLS
19
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
18
1
1
10
JURIS ŠMITS
18
1
1
11
INGA TENISA
16
2
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
18
1
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
18
1
1
14
EDUARDS IKVILDS
18
0
2
15
SANDRA EGLĪTE
19
0
1
16
MONIKA ZĪLE
19
0
1
17
VIKTORS BARZDENS
19
0
1
18
GUNTIS GELPERS
19
0
1
19
SANITA MEIJERE
19
0
1
20
ELITA DRĀKE
17
1
2
21
IVARS RUDZĪTIS
19
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
19
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
18
1
1
24
GATIS SIMSONS
15
4
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
19
0
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
19
1
0
27
JĀNIS ŠŅORE
18
0
2
28
OJĀRS KLIGINS
19
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
19
0
1
30
ANDA OZOLA
19
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
19
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
19
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
18
0
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
19
0
1
35
EDGARS KIČIGINS
18
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
18
1
1
37
INESE KOKAREVIČA
18
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
19
0
1
39
RUTA ĶIRSE
18
2
0
40
LĀSMA KUSIŅA
18
1
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
19
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
17
1
2
43
EDGARS VERNERS
19
0
1
44
EGILS PLŪME
19
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
19
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
19
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
19
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
16
2
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
18
1
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
19
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
19
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
18
1
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
19
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
19
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
19
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
18
2
0
57
JANS CIUKŠO
18
0
2
58
AIVARS MALDUPS
19
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
19
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
16
1
3