Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
24.iecirknis - RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
2
24
0
2
AIJA POČA
10
14
2
3
KARINA PĒTERSONE
11
14
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
18
8
0
5
AIVARS LEIMANIS
23
3
0
6
MĀRIS PURGAILIS
19
5
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
12
10
4
8
JĀNIS OZOLS
23
2
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
26
0
0
10
JURIS ŠMITS
26
0
0
11
INGA TENISA
25
1
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
26
0
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
22
4
0
14
EDUARDS IKVILDS
26
0
0
15
SANDRA EGLĪTE
24
2
0
16
MONIKA ZĪLE
22
2
2
17
VIKTORS BARZDENS
26
0
0
18
GUNTIS GELPERS
26
0
0
19
SANITA MEIJERE
26
0
0
20
ELITA DRĀKE
25
1
0
21
IVARS RUDZĪTIS
25
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
25
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
20
5
1
24
GATIS SIMSONS
26
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
23
2
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
26
0
0
27
JĀNIS ŠŅORE
26
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
26
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
26
0
0
30
ANDA OZOLA
25
1
0
31
AINĀRS MARKOVS
26
0
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
26
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
26
0
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
26
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
26
0
0
36
ILZE SEĻAKOVA
26
0
0
37
INESE KOKAREVIČA
26
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
26
0
0
39
RUTA ĶIRSE
26
0
0
40
LĀSMA KUSIŅA
26
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
26
0
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
26
0
0
43
EDGARS VERNERS
26
0
0
44
EGILS PLŪME
26
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
26
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
26
0
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
26
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
26
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
25
1
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
26
0
0
51
ĒRIKS FLAUMANIS
26
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
26
0
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
26
0
0
54
GUNĀRS BUKŠS
26
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
26
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
26
0
0
57
JANS CIUKŠO
26
0
0
58
AIVARS MALDUPS
25
1
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
26
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
21
3
2