Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
25.iecirknis - RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
4
18
0
2
AIJA POČA
13
9
0
3
KARINA PĒTERSONE
13
7
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
14
4
4
5
AIVARS LEIMANIS
22
0
0
6
MĀRIS PURGAILIS
18
2
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
15
7
0
8
JĀNIS OZOLS
20
0
2
9
MAIGA DZĒRVĪTE
20
1
1
10
JURIS ŠMITS
20
1
1
11
INGA TENISA
21
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
20
2
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
5
2
14
EDUARDS IKVILDS
21
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
18
3
1
16
MONIKA ZĪLE
15
4
3
17
VIKTORS BARZDENS
20
1
1
18
GUNTIS GELPERS
21
0
1
19
SANITA MEIJERE
19
3
0
20
ELITA DRĀKE
21
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
20
0
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
18
1
3
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
20
2
0
24
GATIS SIMSONS
20
1
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
18
1
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
21
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
21
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
21
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
21
0
1
30
ANDA OZOLA
20
2
0
31
AINĀRS MARKOVS
20
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
20
0
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
21
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
19
2
1
35
EDGARS KIČIGINS
20
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
19
1
2
37
INESE KOKAREVIČA
19
2
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
20
0
2
39
RUTA ĶIRSE
19
1
2
40
LĀSMA KUSIŅA
19
3
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
21
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
21
0
1
43
EDGARS VERNERS
19
3
0
44
EGILS PLŪME
19
0
3
45
ARNIS CELMIŅŠ
21
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
21
1
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
21
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
21
1
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
21
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
20
0
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
21
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
21
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
21
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
20
1
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
21
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
19
0
3
57
JANS CIUKŠO
20
1
1
58
AIVARS MALDUPS
20
1
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
21
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
17
2
3