Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
26.iecirknis - RĪGAS 69.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
3
14
0
2
AIJA POČA
11
3
3
3
KARINA PĒTERSONE
14
2
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
14
2
1
5
AIVARS LEIMANIS
15
1
1
6
MĀRIS PURGAILIS
14
2
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
11
4
2
8
JĀNIS OZOLS
15
0
2
9
MAIGA DZĒRVĪTE
14
1
2
10
JURIS ŠMITS
15
0
2
11
INGA TENISA
15
0
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
16
1
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
1
1
14
EDUARDS IKVILDS
11
4
2
15
SANDRA EGLĪTE
16
0
1
16
MONIKA ZĪLE
14
2
1
17
VIKTORS BARZDENS
16
0
1
18
GUNTIS GELPERS
16
0
1
19
SANITA MEIJERE
16
0
1
20
ELITA DRĀKE
16
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
16
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
16
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
14
1
2
24
GATIS SIMSONS
16
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
15
1
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
15
0
2
27
JĀNIS ŠŅORE
16
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
16
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
16
0
1
30
ANDA OZOLA
16
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
16
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
16
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
16
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
14
2
1
35
EDGARS KIČIGINS
16
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
16
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
16
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
16
0
1
39
RUTA ĶIRSE
16
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
16
0
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
16
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
16
0
1
43
EDGARS VERNERS
16
0
1
44
EGILS PLŪME
16
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
16
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
16
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
16
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
15
1
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
16
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
14
2
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
14
1
2
52
JURIS DZELZĪTIS
16
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
16
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
16
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
16
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
16
0
1
57
JANS CIUKŠO
16
0
1
58
AIVARS MALDUPS
16
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
16
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
15
1
1