Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
3.iecirknis - RĪGAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
13
37
4
2
AIJA POČA
17
31
6
3
KARINA PĒTERSONE
24
24
6
4
IVARS KALVIŠĶIS
34
7
13
5
AIVARS LEIMANIS
36
9
9
6
MĀRIS PURGAILIS
32
13
9
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
30
10
14
8
JĀNIS OZOLS
44
1
9
9
MAIGA DZĒRVĪTE
42
3
9
10
JURIS ŠMITS
44
2
8
11
INGA TENISA
44
2
8
12
DZINTARS ZARIŅŠ
48
0
6
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
34
14
6
14
EDUARDS IKVILDS
43
4
7
15
SANDRA EGLĪTE
45
1
8
16
MONIKA ZĪLE
42
3
9
17
VIKTORS BARZDENS
47
0
7
18
GUNTIS GELPERS
47
0
7
19
SANITA MEIJERE
47
0
7
20
ELITA DRĀKE
41
1
12
21
IVARS RUDZĪTIS
45
4
5
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
46
1
7
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
40
3
11
24
GATIS SIMSONS
42
6
6
25
ULDIS ŠTOKMANIS
45
1
8
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
47
2
5
27
JĀNIS ŠŅORE
47
0
7
28
OJĀRS KLIGINS
47
1
6
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
46
0
8
30
ANDA OZOLA
48
0
6
31
AINĀRS MARKOVS
46
0
8
32
NORMUNDS VĪKSNA
47
0
7
33
JĀNIS KNIPŠIS
45
0
9
34
VALDIS FREIDENFELDS
47
0
7
35
EDGARS KIČIGINS
47
1
6
36
ILZE SEĻAKOVA
47
1
6
37
INESE KOKAREVIČA
47
0
7
38
VILNIS KALNIŅŠ
46
0
8
39
RUTA ĶIRSE
41
7
6
40
LĀSMA KUSIŅA
47
0
7
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
47
0
7
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
47
0
7
43
EDGARS VERNERS
47
0
7
44
EGILS PLŪME
49
0
5
45
ARNIS CELMIŅŠ
47
0
7
46
ANŽELIKA KAZARJANA
47
0
7
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
47
0
7
48
NORMUNDS LOKENBAHS
47
0
7
49
ANDREJS SILIŅŠ
46
2
6
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
47
0
7
51
ĒRIKS FLAUMANIS
46
0
8
52
JURIS DZELZĪTIS
47
1
6
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
47
0
7
54
GUNĀRS BUKŠS
47
0
7
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
47
0
7
56
ALMANTS POLIKEVIČS
45
1
8
57
JANS CIUKŠO
47
0
7
58
AIVARS MALDUPS
46
0
8
59
ILMĀRS VECVANAGS
46
0
8
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
42
3
9