Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
33.iecirknis - RIGAS 96.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
3
10
0
2
AIJA POČA
6
6
1
3
KARINA PĒTERSONE
6
6
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
11
1
1
5
AIVARS LEIMANIS
10
2
1
6
MĀRIS PURGAILIS
12
0
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
9
3
1
8
JĀNIS OZOLS
12
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
12
0
1
10
JURIS ŠMITS
12
0
1
11
INGA TENISA
12
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
10
2
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
6
6
1
14
EDUARDS IKVILDS
12
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
12
0
1
16
MONIKA ZĪLE
10
2
1
17
VIKTORS BARZDENS
12
0
1
18
GUNTIS GELPERS
12
0
1
19
SANITA MEIJERE
12
0
1
20
ELITA DRĀKE
12
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
12
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
12
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
12
0
1
24
GATIS SIMSONS
12
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
12
0
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
12
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
12
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
12
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
12
0
1
30
ANDA OZOLA
12
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
12
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
12
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
12
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
12
0
1
35
EDGARS KIČIGINS
12
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
12
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
12
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
12
0
1
39
RUTA ĶIRSE
12
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
12
0
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
12
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
12
0
1
43
EDGARS VERNERS
12
0
1
44
EGILS PLŪME
12
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
12
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
12
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
12
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
12
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
12
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
12
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
12
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
12
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
12
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
12
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
12
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
12
0
1
57
JANS CIUKŠO
12
0
1
58
AIVARS MALDUPS
12
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
12
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
12
0
1