Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
35.iecirknis - RĪGAS 6. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
19
1
2
AIJA POČA
13
11
2
3
KARINA PĒTERSONE
18
5
3
4
IVARS KALVIŠĶIS
18
1
7
5
AIVARS LEIMANIS
22
0
4
6
MĀRIS PURGAILIS
19
3
4
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
6
3
8
JĀNIS OZOLS
23
1
2
9
MAIGA DZĒRVĪTE
21
2
3
10
JURIS ŠMITS
17
6
3
11
INGA TENISA
24
0
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
24
0
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
18
6
2
14
EDUARDS IKVILDS
23
0
3
15
SANDRA EGLĪTE
24
0
2
16
MONIKA ZĪLE
21
0
5
17
VIKTORS BARZDENS
23
0
3
18
GUNTIS GELPERS
24
0
2
19
SANITA MEIJERE
24
0
2
20
ELITA DRĀKE
21
0
5
21
IVARS RUDZĪTIS
24
0
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
23
0
3
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
19
1
6
24
GATIS SIMSONS
24
0
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
20
0
6
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
24
0
2
27
JĀNIS ŠŅORE
24
0
2
28
OJĀRS KLIGINS
24
0
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
23
0
3
30
ANDA OZOLA
24
0
2
31
AINĀRS MARKOVS
24
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
24
0
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
24
0
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
23
1
2
35
EDGARS KIČIGINS
24
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
24
0
2
37
INESE KOKAREVIČA
24
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
24
0
2
39
RUTA ĶIRSE
22
2
2
40
LĀSMA KUSIŅA
23
1
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
24
0
2
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
22
1
3
43
EDGARS VERNERS
24
0
2
44
EGILS PLŪME
24
0
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
24
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
23
0
3
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
24
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
23
0
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
23
0
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
23
0
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
24
0
2
52
JURIS DZELZĪTIS
24
0
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
24
0
2
54
GUNĀRS BUKŠS
24
0
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
24
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
24
0
2
57
JANS CIUKŠO
24
0
2
58
AIVARS MALDUPS
24
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
24
0
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
18
3
5