Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
39.iecirknis - KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
8
36
2
2
AIJA POČA
20
23
3
3
KARINA PĒTERSONE
24
19
3
4
IVARS KALVIŠĶIS
31
11
4
5
AIVARS LEIMANIS
29
12
5
6
MĀRIS PURGAILIS
35
6
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
33
7
6
8
JĀNIS OZOLS
42
4
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
40
0
6
10
JURIS ŠMITS
39
5
2
11
INGA TENISA
42
0
4
12
DZINTARS ZARIŅŠ
41
1
4
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
31
10
5
14
EDUARDS IKVILDS
42
0
4
15
SANDRA EGLĪTE
42
0
4
16
MONIKA ZĪLE
36
6
4
17
VIKTORS BARZDENS
39
3
4
18
GUNTIS GELPERS
42
0
4
19
SANITA MEIJERE
40
2
4
20
ELITA DRĀKE
39
1
6
21
IVARS RUDZĪTIS
41
5
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
41
1
4
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
35
4
7
24
GATIS SIMSONS
41
1
4
25
ULDIS ŠTOKMANIS
41
1
4
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
41
2
3
27
JĀNIS ŠŅORE
42
0
4
28
OJĀRS KLIGINS
42
0
4
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
42
0
4
30
ANDA OZOLA
41
1
4
31
AINĀRS MARKOVS
42
0
4
32
NORMUNDS VĪKSNA
41
1
4
33
JĀNIS KNIPŠIS
42
0
4
34
VALDIS FREIDENFELDS
42
0
4
35
EDGARS KIČIGINS
42
0
4
36
ILZE SEĻAKOVA
41
2
3
37
INESE KOKAREVIČA
43
0
3
38
VILNIS KALNIŅŠ
43
0
3
39
RUTA ĶIRSE
43
0
3
40
LĀSMA KUSIŅA
43
0
3
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
43
0
3
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
43
0
3
43
EDGARS VERNERS
42
1
3
44
EGILS PLŪME
43
0
3
45
ARNIS CELMIŅŠ
43
0
3
46
ANŽELIKA KAZARJANA
42
0
4
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
43
0
3
48
NORMUNDS LOKENBAHS
43
0
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
42
1
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
43
0
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
43
0
3
52
JURIS DZELZĪTIS
43
0
3
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
43
0
3
54
GUNĀRS BUKŠS
43
0
3
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
43
0
3
56
ALMANTS POLIKEVIČS
41
2
3
57
JANS CIUKŠO
42
1
3
58
AIVARS MALDUPS
42
1
3
59
ILMĀRS VECVANAGS
43
0
3
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
37
5
4