Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
4.iecirknis - SĀKUMSKOLA "VALODIŅA"


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
19
40
5
2
AIJA POČA
26
30
8
3
KARINA PĒTERSONE
30
28
6
4
IVARS KALVIŠĶIS
45
7
12
5
AIVARS LEIMANIS
46
10
8
6
MĀRIS PURGAILIS
48
8
8
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
40
11
13
8
JĀNIS OZOLS
54
2
8
9
MAIGA DZĒRVĪTE
56
1
7
10
JURIS ŠMITS
55
2
7
11
INGA TENISA
56
1
7
12
DZINTARS ZARIŅŠ
55
2
7
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
35
22
7
14
EDUARDS IKVILDS
54
4
6
15
SANDRA EGLĪTE
58
1
5
16
MONIKA ZĪLE
51
6
7
17
VIKTORS BARZDENS
58
1
5
18
GUNTIS GELPERS
59
0
5
19
SANITA MEIJERE
59
0
5
20
ELITA DRĀKE
53
4
7
21
IVARS RUDZĪTIS
56
3
5
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
59
0
5
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
49
6
9
24
GATIS SIMSONS
57
1
6
25
ULDIS ŠTOKMANIS
58
1
5
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
53
7
4
27
JĀNIS ŠŅORE
59
0
5
28
OJĀRS KLIGINS
57
1
6
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
59
0
5
30
ANDA OZOLA
58
1
5
31
AINĀRS MARKOVS
59
0
5
32
NORMUNDS VĪKSNA
58
1
5
33
JĀNIS KNIPŠIS
57
1
6
34
VALDIS FREIDENFELDS
57
1
6
35
EDGARS KIČIGINS
54
4
6
36
ILZE SEĻAKOVA
59
0
5
37
INESE KOKAREVIČA
58
2
4
38
VILNIS KALNIŅŠ
59
0
5
39
RUTA ĶIRSE
58
1
5
40
LĀSMA KUSIŅA
59
0
5
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
59
0
5
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
55
5
4
43
EDGARS VERNERS
57
2
5
44
EGILS PLŪME
59
0
5
45
ARNIS CELMIŅŠ
59
0
5
46
ANŽELIKA KAZARJANA
59
0
5
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
58
1
5
48
NORMUNDS LOKENBAHS
59
0
5
49
ANDREJS SILIŅŠ
56
3
5
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
54
4
6
51
ĒRIKS FLAUMANIS
59
0
5
52
JURIS DZELZĪTIS
59
0
5
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
59
0
5
54
GUNĀRS BUKŠS
58
1
5
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
58
0
6
56
ALMANTS POLIKEVIČS
58
0
6
57
JANS CIUKŠO
58
1
5
58
AIVARS MALDUPS
54
5
5
59
ILMĀRS VECVANAGS
59
0
5
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
50
4
10