Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
43.iecirknis - RĪGAS TŪRISMA UN KULINĀRIJAS SKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
41
4
2
AIJA POČA
26
22
3
3
KARINA PĒTERSONE
22
24
5
4
IVARS KALVIŠĶIS
41
4
6
5
AIVARS LEIMANIS
39
7
5
6
MĀRIS PURGAILIS
37
7
7
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
38
5
8
8
JĀNIS OZOLS
46
0
5
9
MAIGA DZĒRVĪTE
46
0
5
10
JURIS ŠMITS
46
0
5
11
INGA TENISA
45
1
5
12
DZINTARS ZARIŅŠ
46
0
5
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
38
11
2
14
EDUARDS IKVILDS
45
1
5
15
SANDRA EGLĪTE
46
0
5
16
MONIKA ZĪLE
38
4
9
17
VIKTORS BARZDENS
46
0
5
18
GUNTIS GELPERS
45
1
5
19
SANITA MEIJERE
46
0
5
20
ELITA DRĀKE
44
0
7
21
IVARS RUDZĪTIS
46
0
5
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
46
0
5
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
38
4
9
24
GATIS SIMSONS
46
0
5
25
ULDIS ŠTOKMANIS
44
0
7
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
46
0
5
27
JĀNIS ŠŅORE
45
1
5
28
OJĀRS KLIGINS
45
0
6
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
46
0
5
30
ANDA OZOLA
46
0
5
31
AINĀRS MARKOVS
45
0
6
32
NORMUNDS VĪKSNA
46
0
5
33
JĀNIS KNIPŠIS
45
1
5
34
VALDIS FREIDENFELDS
43
1
7
35
EDGARS KIČIGINS
46
0
5
36
ILZE SEĻAKOVA
45
1
5
37
INESE KOKAREVIČA
45
0
6
38
VILNIS KALNIŅŠ
46
0
5
39
RUTA ĶIRSE
46
1
4
40
LĀSMA KUSIŅA
46
0
5
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
46
0
5
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
45
1
5
43
EDGARS VERNERS
46
0
5
44
EGILS PLŪME
46
0
5
45
ARNIS CELMIŅŠ
46
0
5
46
ANŽELIKA KAZARJANA
44
0
7
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
46
0
5
48
NORMUNDS LOKENBAHS
46
0
5
49
ANDREJS SILIŅŠ
45
0
6
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
47
0
4
51
ĒRIKS FLAUMANIS
46
0
5
52
JURIS DZELZĪTIS
45
0
6
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
46
0
5
54
GUNĀRS BUKŠS
46
0
5
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
45
0
6
56
ALMANTS POLIKEVIČS
46
0
5
57
JANS CIUKŠO
46
0
5
58
AIVARS MALDUPS
44
1
6
59
ILMĀRS VECVANAGS
46
0
5
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
44
0
7