Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
45.iecirknis - RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
4
35
1
2
AIJA POČA
18
20
2
3
KARINA PĒTERSONE
27
11
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
28
5
7
5
AIVARS LEIMANIS
31
6
3
6
MĀRIS PURGAILIS
31
4
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
23
10
7
8
JĀNIS OZOLS
35
1
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
35
2
3
10
JURIS ŠMITS
35
2
3
11
INGA TENISA
37
1
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
35
0
5
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
29
9
2
14
EDUARDS IKVILDS
36
1
3
15
SANDRA EGLĪTE
36
0
4
16
MONIKA ZĪLE
28
4
8
17
VIKTORS BARZDENS
36
0
4
18
GUNTIS GELPERS
36
0
4
19
SANITA MEIJERE
35
0
5
20
ELITA DRĀKE
34
0
6
21
IVARS RUDZĪTIS
35
0
5
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
36
0
4
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
28
3
9
24
GATIS SIMSONS
35
0
5
25
ULDIS ŠTOKMANIS
32
2
6
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
37
0
3
27
JĀNIS ŠŅORE
35
0
5
28
OJĀRS KLIGINS
36
1
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
35
1
4
30
ANDA OZOLA
36
0
4
31
AINĀRS MARKOVS
36
0
4
32
NORMUNDS VĪKSNA
37
0
3
33
JĀNIS KNIPŠIS
35
0
5
34
VALDIS FREIDENFELDS
35
0
5
35
EDGARS KIČIGINS
36
0
4
36
ILZE SEĻAKOVA
35
0
5
37
INESE KOKAREVIČA
35
1
4
38
VILNIS KALNIŅŠ
36
0
4
39
RUTA ĶIRSE
33
2
5
40
LĀSMA KUSIŅA
36
0
4
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
35
0
5
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
34
1
5
43
EDGARS VERNERS
36
0
4
44
EGILS PLŪME
35
1
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
35
0
5
46
ANŽELIKA KAZARJANA
37
0
3
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
35
0
5
48
NORMUNDS LOKENBAHS
35
1
4
49
ANDREJS SILIŅŠ
36
2
2
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
36
1
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
35
0
5
52
JURIS DZELZĪTIS
36
0
4
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
36
1
3
54
GUNĀRS BUKŠS
34
1
5
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
36
0
4
56
ALMANTS POLIKEVIČS
35
0
5
57
JANS CIUKŠO
35
0
5
58
AIVARS MALDUPS
37
0
3
59
ILMĀRS VECVANAGS
36
1
3
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
35
1
4