Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
59.iecirknis - RĪGAS 55. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
2
18
1
2
AIJA POČA
9
11
1
3
KARINA PĒTERSONE
13
8
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
16
3
2
5
AIVARS LEIMANIS
17
2
2
6
MĀRIS PURGAILIS
15
5
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
14
4
3
8
JĀNIS OZOLS
19
0
2
9
MAIGA DZĒRVĪTE
18
1
2
10
JURIS ŠMITS
18
1
2
11
INGA TENISA
19
1
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
20
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
12
7
2
14
EDUARDS IKVILDS
18
1
2
15
SANDRA EGLĪTE
19
0
2
16
MONIKA ZĪLE
16
3
2
17
VIKTORS BARZDENS
19
0
2
18
GUNTIS GELPERS
19
0
2
19
SANITA MEIJERE
19
0
2
20
ELITA DRĀKE
19
0
2
21
IVARS RUDZĪTIS
19
0
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
17
1
3
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
16
3
2
24
GATIS SIMSONS
19
0
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
17
1
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
19
0
2
27
JĀNIS ŠŅORE
19
0
2
28
OJĀRS KLIGINS
19
0
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
19
0
2
30
ANDA OZOLA
19
0
2
31
AINĀRS MARKOVS
19
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
19
0
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
19
0
2
34
VALDIS FREIDENFELDS
19
0
2
35
EDGARS KIČIGINS
19
0
2
36
ILZE SEĻAKOVA
19
0
2
37
INESE KOKAREVIČA
19
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
19
0
2
39
RUTA ĶIRSE
19
0
2
40
LĀSMA KUSIŅA
19
0
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
19
0
2
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
19
0
2
43
EDGARS VERNERS
19
0
2
44
EGILS PLŪME
19
0
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
19
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
19
0
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
19
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
18
1
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
18
1
2
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
19
0
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
19
0
2
52
JURIS DZELZĪTIS
19
0
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
19
0
2
54
GUNĀRS BUKŠS
19
0
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
19
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
19
0
2
57
JANS CIUKŠO
18
0
3
58
AIVARS MALDUPS
19
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
19
0
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
17
1
3