Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
60.iecirknis - RĪGAS 93. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
13
4
1
2
AIJA POČA
10
8
0
3
KARINA PĒTERSONE
13
5
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
17
0
1
5
AIVARS LEIMANIS
17
1
0
6
MĀRIS PURGAILIS
18
0
0
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
15
2
1
8
JĀNIS OZOLS
17
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
17
0
1
10
JURIS ŠMITS
15
2
1
11
INGA TENISA
17
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
17
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
2
1
14
EDUARDS IKVILDS
17
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
17
0
1
16
MONIKA ZĪLE
17
0
1
17
VIKTORS BARZDENS
17
0
1
18
GUNTIS GELPERS
17
0
1
19
SANITA MEIJERE
17
0
1
20
ELITA DRĀKE
17
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
17
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
17
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
17
0
1
24
GATIS SIMSONS
17
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
17
0
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
17
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
17
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
17
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
17
0
1
30
ANDA OZOLA
17
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
17
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
17
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
17
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
17
0
1
35
EDGARS KIČIGINS
17
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
17
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
17
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
13
4
1
39
RUTA ĶIRSE
17
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
17
0
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
17
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
17
0
1
43
EDGARS VERNERS
17
0
1
44
EGILS PLŪME
17
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
17
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
17
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
17
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
17
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
17
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
17
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
17
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
17
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
17
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
17
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
17
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
17
0
1
57
JANS CIUKŠO
17
0
1
58
AIVARS MALDUPS
17
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
17
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
15
2
1