Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
61.iecirknis - RĪGAS 93. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
7
19
1
2
AIJA POČA
14
11
2
3
KARINA PĒTERSONE
21
4
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
24
2
1
5
AIVARS LEIMANIS
24
2
1
6
MĀRIS PURGAILIS
23
3
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
23
1
3
8
JĀNIS OZOLS
25
0
2
9
MAIGA DZĒRVĪTE
24
2
1
10
JURIS ŠMITS
25
1
1
11
INGA TENISA
25
1
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
26
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
24
1
2
14
EDUARDS IKVILDS
26
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
26
0
1
16
MONIKA ZĪLE
22
3
2
17
VIKTORS BARZDENS
26
0
1
18
GUNTIS GELPERS
26
0
1
19
SANITA MEIJERE
26
0
1
20
ELITA DRĀKE
26
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
26
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
26
0
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
24
2
1
24
GATIS SIMSONS
25
1
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
26
0
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
26
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
26
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
26
0
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
26
0
1
30
ANDA OZOLA
26
0
1
31
AINĀRS MARKOVS
26
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
26
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
26
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
26
0
1
35
EDGARS KIČIGINS
26
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
26
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
25
1
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
26
0
1
39
RUTA ĶIRSE
26
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
25
1
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
26
0
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
26
0
1
43
EDGARS VERNERS
26
0
1
44
EGILS PLŪME
26
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
26
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
26
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
26
0
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
26
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
26
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
25
1
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
25
1
1
52
JURIS DZELZĪTIS
26
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
26
0
1
54
GUNĀRS BUKŠS
26
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
26
0
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
25
1
1
57
JANS CIUKŠO
26
0
1
58
AIVARS MALDUPS
26
0
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
26
0
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
25
1
1