Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
64.iecirknis - RĪGAS 86. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
8
19
0
2
AIJA POČA
22
5
0
3
KARINA PĒTERSONE
21
6
0
4
IVARS KALVIŠĶIS
25
2
0
5
AIVARS LEIMANIS
26
1
0
6
MĀRIS PURGAILIS
25
1
1
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
25
1
1
8
JĀNIS OZOLS
27
0
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
26
1
0
10
JURIS ŠMITS
27
0
0
11
INGA TENISA
27
0
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
27
0
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
25
2
0
14
EDUARDS IKVILDS
27
0
0
15
SANDRA EGLĪTE
27
0
0
16
MONIKA ZĪLE
23
3
1
17
VIKTORS BARZDENS
27
0
0
18
GUNTIS GELPERS
27
0
0
19
SANITA MEIJERE
27
0
0
20
ELITA DRĀKE
27
0
0
21
IVARS RUDZĪTIS
27
0
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
27
0
0
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
27
0
0
24
GATIS SIMSONS
27
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
27
0
0
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
27
0
0
27
JĀNIS ŠŅORE
27
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
27
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
27
0
0
30
ANDA OZOLA
27
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
27
0
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
27
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
27
0
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
27
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
27
0
0
36
ILZE SEĻAKOVA
27
0
0
37
INESE KOKAREVIČA
27
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
27
0
0
39
RUTA ĶIRSE
27
0
0
40
LĀSMA KUSIŅA
27
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
27
0
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
27
0
0
43
EDGARS VERNERS
27
0
0
44
EGILS PLŪME
27
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
27
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
27
0
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
27
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
27
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
27
0
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
27
0
0
51
ĒRIKS FLAUMANIS
27
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
27
0
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
27
0
0
54
GUNĀRS BUKŠS
27
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
27
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
27
0
0
57
JANS CIUKŠO
27
0
0
58
AIVARS MALDUPS
27
0
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
27
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
27
0
0