Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
66.iecirknis - RĪGAS PAŠVALDĪBAS B/O SIA "PĻAVNIEKU NAMI" ADM. SEKTORS


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
18
1
2
AIJA POČA
14
11
0
3
KARINA PĒTERSONE
16
7
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
20
2
3
5
AIVARS LEIMANIS
22
2
1
6
MĀRIS PURGAILIS
22
1
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
3
5
8
JĀNIS OZOLS
24
0
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
24
0
1
10
JURIS ŠMITS
22
2
1
11
INGA TENISA
24
0
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
24
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
19
4
2
14
EDUARDS IKVILDS
24
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
24
0
1
16
MONIKA ZĪLE
19
4
2
17
VIKTORS BARZDENS
24
0
1
18
GUNTIS GELPERS
24
0
1
19
SANITA MEIJERE
24
0
1
20
ELITA DRĀKE
24
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
21
2
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
23
0
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
20
1
4
24
GATIS SIMSONS
24
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
22
0
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
24
0
1
27
JĀNIS ŠŅORE
24
0
1
28
OJĀRS KLIGINS
22
0
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
24
0
1
30
ANDA OZOLA
22
1
2
31
AINĀRS MARKOVS
24
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
24
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
24
0
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
23
0
2
35
EDGARS KIČIGINS
24
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
24
0
1
37
INESE KOKAREVIČA
24
0
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
24
0
1
39
RUTA ĶIRSE
24
0
1
40
LĀSMA KUSIŅA
23
0
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
23
1
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
24
0
1
43
EDGARS VERNERS
23
1
1
44
EGILS PLŪME
23
0
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
24
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
24
0
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
23
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
23
1
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
24
0
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
23
0
2
51
ĒRIKS FLAUMANIS
24
0
1
52
JURIS DZELZĪTIS
24
0
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
23
1
1
54
GUNĀRS BUKŠS
24
0
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
23
0
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
24
0
1
57
JANS CIUKŠO
22
0
3
58
AIVARS MALDUPS
23
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
23
0
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
20
1
4