Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
68.iecirknis - RĪGAS 92. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
5
17
0
2
AIJA POČA
14
8
0
3
KARINA PĒTERSONE
15
6
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
19
2
1
5
AIVARS LEIMANIS
22
0
0
6
MĀRIS PURGAILIS
18
4
0
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
13
4
5
8
JĀNIS OZOLS
21
1
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
20
2
0
10
JURIS ŠMITS
19
1
2
11
INGA TENISA
22
0
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
22
0
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
15
6
1
14
EDUARDS IKVILDS
21
1
0
15
SANDRA EGLĪTE
19
2
1
16
MONIKA ZĪLE
22
0
0
17
VIKTORS BARZDENS
22
0
0
18
GUNTIS GELPERS
22
0
0
19
SANITA MEIJERE
22
0
0
20
ELITA DRĀKE
21
0
1
21
IVARS RUDZĪTIS
21
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
22
0
0
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
19
1
2
24
GATIS SIMSONS
22
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
19
1
2
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
21
1
0
27
JĀNIS ŠŅORE
22
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
22
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
21
1
0
30
ANDA OZOLA
22
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
22
0
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
22
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
22
0
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
22
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
22
0
0
36
ILZE SEĻAKOVA
22
0
0
37
INESE KOKAREVIČA
22
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
22
0
0
39
RUTA ĶIRSE
21
1
0
40
LĀSMA KUSIŅA
22
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
22
0
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
22
0
0
43
EDGARS VERNERS
22
0
0
44
EGILS PLŪME
22
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
22
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
22
0
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
20
1
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
22
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
22
0
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
22
0
0
51
ĒRIKS FLAUMANIS
22
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
22
0
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
22
0
0
54
GUNĀRS BUKŠS
22
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
21
1
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
22
0
0
57
JANS CIUKŠO
22
0
0
58
AIVARS MALDUPS
20
0
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
22
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
21
1
0