Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
7.iecirknis - RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
12
34
2
2
AIJA POČA
24
21
3
3
KARINA PĒTERSONE
18
27
3
4
IVARS KALVIŠĶIS
38
6
4
5
AIVARS LEIMANIS
41
6
1
6
MĀRIS PURGAILIS
40
5
3
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
34
7
7
8
JĀNIS OZOLS
41
4
3
9
MAIGA DZĒRVĪTE
41
5
2
10
JURIS ŠMITS
43
2
3
11
INGA TENISA
44
0
4
12
DZINTARS ZARIŅŠ
46
0
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
31
14
3
14
EDUARDS IKVILDS
42
2
4
15
SANDRA EGLĪTE
46
0
2
16
MONIKA ZĪLE
39
5
4
17
VIKTORS BARZDENS
46
0
2
18
GUNTIS GELPERS
45
1
2
19
SANITA MEIJERE
44
0
4
20
ELITA DRĀKE
44
1
3
21
IVARS RUDZĪTIS
45
1
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
46
0
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
42
2
4
24
GATIS SIMSONS
45
1
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
42
1
5
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
45
1
2
27
JĀNIS ŠŅORE
43
3
2
28
OJĀRS KLIGINS
46
0
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
46
0
2
30
ANDA OZOLA
43
3
2
31
AINĀRS MARKOVS
46
0
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
45
1
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
45
0
3
34
VALDIS FREIDENFELDS
44
2
2
35
EDGARS KIČIGINS
45
0
3
36
ILZE SEĻAKOVA
46
0
2
37
INESE KOKAREVIČA
46
0
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
43
2
3
39
RUTA ĶIRSE
44
2
2
40
LĀSMA KUSIŅA
45
1
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
45
0
3
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
40
4
4
43
EDGARS VERNERS
45
0
3
44
EGILS PLŪME
43
1
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
46
0
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
46
0
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
46
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
45
0
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
43
3
2
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
47
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
41
3
4
52
JURIS DZELZĪTIS
44
2
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
44
2
2
54
GUNĀRS BUKŠS
44
1
3
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
45
1
2
56
ALMANTS POLIKEVIČS
45
1
2
57
JANS CIUKŠO
45
3
0
58
AIVARS MALDUPS
43
2
3
59
ILMĀRS VECVANAGS
46
0
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
41
2
5