Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
73.iecirknis - RĪGAS 88.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
1
11
4
2
AIJA POČA
6
2
8
3
KARINA PĒTERSONE
6
9
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
6
7
3
5
AIVARS LEIMANIS
11
2
3
6
MĀRIS PURGAILIS
10
3
3
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
9
3
4
8
JĀNIS OZOLS
12
2
2
9
MAIGA DZĒRVĪTE
13
1
2
10
JURIS ŠMITS
12
2
2
11
INGA TENISA
11
4
1
12
DZINTARS ZARIŅŠ
12
2
2
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
11
3
2
14
EDUARDS IKVILDS
13
2
1
15
SANDRA EGLĪTE
13
2
1
16
MONIKA ZĪLE
12
2
2
17
VIKTORS BARZDENS
13
1
2
18
GUNTIS GELPERS
13
1
2
19
SANITA MEIJERE
11
3
2
20
ELITA DRĀKE
11
2
3
21
IVARS RUDZĪTIS
13
1
2
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
13
1
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
10
3
3
24
GATIS SIMSONS
13
1
2
25
ULDIS ŠTOKMANIS
11
2
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
12
2
2
27
JĀNIS ŠŅORE
13
1
2
28
OJĀRS KLIGINS
12
2
2
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
12
1
3
30
ANDA OZOLA
12
1
3
31
AINĀRS MARKOVS
13
1
2
32
NORMUNDS VĪKSNA
13
1
2
33
JĀNIS KNIPŠIS
11
2
3
34
VALDIS FREIDENFELDS
11
3
2
35
EDGARS KIČIGINS
13
1
2
36
ILZE SEĻAKOVA
11
2
3
37
INESE KOKAREVIČA
12
2
2
38
VILNIS KALNIŅŠ
12
2
2
39
RUTA ĶIRSE
12
2
2
40
LĀSMA KUSIŅA
12
3
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
9
4
3
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
11
2
3
43
EDGARS VERNERS
13
1
2
44
EGILS PLŪME
13
1
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
13
1
2
46
ANŽELIKA KAZARJANA
13
1
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
12
2
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
12
2
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
12
1
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
12
1
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
13
1
2
52
JURIS DZELZĪTIS
13
1
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
13
1
2
54
GUNĀRS BUKŠS
13
1
2
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
12
1
3
56
ALMANTS POLIKEVIČS
12
1
3
57
JANS CIUKŠO
11
2
3
58
AIVARS MALDUPS
13
1
2
59
ILMĀRS VECVANAGS
13
1
2
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
11
1
4