Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
77.iecirknis - RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
38
3
2
AIJA POČA
27
15
5
3
KARINA PĒTERSONE
32
13
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
35
5
7
5
AIVARS LEIMANIS
41
2
4
6
MĀRIS PURGAILIS
38
5
4
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
29
7
11
8
JĀNIS OZOLS
42
1
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
41
2
4
10
JURIS ŠMITS
37
6
4
11
INGA TENISA
39
4
4
12
DZINTARS ZARIŅŠ
42
1
4
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
37
2
8
14
EDUARDS IKVILDS
42
1
4
15
SANDRA EGLĪTE
42
1
4
16
MONIKA ZĪLE
37
3
7
17
VIKTORS BARZDENS
43
0
4
18
GUNTIS GELPERS
43
0
4
19
SANITA MEIJERE
42
1
4
20
ELITA DRĀKE
41
2
4
21
IVARS RUDZĪTIS
41
1
5
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
43
0
4
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
40
2
5
24
GATIS SIMSONS
43
0
4
25
ULDIS ŠTOKMANIS
41
0
6
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
43
0
4
27
JĀNIS ŠŅORE
42
1
4
28
OJĀRS KLIGINS
43
0
4
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
43
0
4
30
ANDA OZOLA
42
1
4
31
AINĀRS MARKOVS
43
0
4
32
NORMUNDS VĪKSNA
43
0
4
33
JĀNIS KNIPŠIS
40
1
6
34
VALDIS FREIDENFELDS
43
0
4
35
EDGARS KIČIGINS
43
0
4
36
ILZE SEĻAKOVA
42
1
4
37
INESE KOKAREVIČA
42
1
4
38
VILNIS KALNIŅŠ
43
0
4
39
RUTA ĶIRSE
42
1
4
40
LĀSMA KUSIŅA
38
3
6
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
42
1
4
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
41
1
5
43
EDGARS VERNERS
42
1
4
44
EGILS PLŪME
43
0
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
43
0
4
46
ANŽELIKA KAZARJANA
41
2
4
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
42
1
4
48
NORMUNDS LOKENBAHS
42
0
5
49
ANDREJS SILIŅŠ
41
2
4
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
41
2
4
51
ĒRIKS FLAUMANIS
43
0
4
52
JURIS DZELZĪTIS
42
0
5
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
43
0
4
54
GUNĀRS BUKŠS
43
0
4
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
43
0
4
56
ALMANTS POLIKEVIČS
43
0
4
57
JANS CIUKŠO
43
0
4
58
AIVARS MALDUPS
42
0
5
59
ILMĀRS VECVANAGS
42
1
4
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
36
3
8