Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
80.iecirknis - RĪGAS FRANČU LICEJS


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
9
35
1
2
AIJA POČA
24
18
3
3
KARINA PĒTERSONE
29
14
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
30
9
6
5
AIVARS LEIMANIS
37
2
6
6
MĀRIS PURGAILIS
38
2
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
25
12
8
8
JĀNIS OZOLS
41
0
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
42
1
2
10
JURIS ŠMITS
39
1
5
11
INGA TENISA
42
1
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
40
1
4
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
34
7
4
14
EDUARDS IKVILDS
42
3
0
15
SANDRA EGLĪTE
44
0
1
16
MONIKA ZĪLE
33
6
6
17
VIKTORS BARZDENS
44
0
1
18
GUNTIS GELPERS
44
0
1
19
SANITA MEIJERE
41
2
2
20
ELITA DRĀKE
41
0
4
21
IVARS RUDZĪTIS
44
0
1
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
42
1
2
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
38
1
6
24
GATIS SIMSONS
44
0
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
41
1
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
43
1
1
27
JĀNIS ŠŅORE
43
1
1
28
OJĀRS KLIGINS
44
1
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
44
0
1
30
ANDA OZOLA
44
1
0
31
AINĀRS MARKOVS
44
0
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
44
0
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
43
1
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
43
1
1
35
EDGARS KIČIGINS
43
1
1
36
ILZE SEĻAKOVA
42
2
1
37
INESE KOKAREVIČA
43
1
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
44
0
1
39
RUTA ĶIRSE
43
0
2
40
LĀSMA KUSIŅA
43
0
2
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
43
1
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
43
2
0
43
EDGARS VERNERS
44
0
1
44
EGILS PLŪME
43
0
2
45
ARNIS CELMIŅŠ
44
0
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
43
0
2
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
43
0
2
48
NORMUNDS LOKENBAHS
44
0
1
49
ANDREJS SILIŅŠ
44
1
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
44
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
45
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
41
2
2
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
44
1
0
54
GUNĀRS BUKŠS
43
1
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
43
1
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
43
1
1
57
JANS CIUKŠO
42
1
2
58
AIVARS MALDUPS
43
1
1
59
ILMĀRS VECVANAGS
45
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
36
2
7