Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
81.iecirknis - RĪGAS 100.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
5
26
3
2
AIJA POČA
17
13
4
3
KARINA PĒTERSONE
18
13
3
4
IVARS KALVIŠĶIS
22
8
4
5
AIVARS LEIMANIS
27
2
5
6
MĀRIS PURGAILIS
26
3
5
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
17
7
10
8
JĀNIS OZOLS
29
4
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
27
2
5
10
JURIS ŠMITS
30
1
3
11
INGA TENISA
31
0
3
12
DZINTARS ZARIŅŠ
30
1
3
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
24
6
4
14
EDUARDS IKVILDS
31
0
3
15
SANDRA EGLĪTE
31
0
3
16
MONIKA ZĪLE
26
4
4
17
VIKTORS BARZDENS
31
0
3
18
GUNTIS GELPERS
30
1
3
19
SANITA MEIJERE
31
0
3
20
ELITA DRĀKE
31
0
3
21
IVARS RUDZĪTIS
31
0
3
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
30
1
3
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
28
3
3
24
GATIS SIMSONS
31
0
3
25
ULDIS ŠTOKMANIS
31
0
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
31
0
3
27
JĀNIS ŠŅORE
31
0
3
28
OJĀRS KLIGINS
31
0
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
31
0
3
30
ANDA OZOLA
31
0
3
31
AINĀRS MARKOVS
31
0
3
32
NORMUNDS VĪKSNA
31
0
3
33
JĀNIS KNIPŠIS
31
0
3
34
VALDIS FREIDENFELDS
31
0
3
35
EDGARS KIČIGINS
31
0
3
36
ILZE SEĻAKOVA
31
0
3
37
INESE KOKAREVIČA
31
0
3
38
VILNIS KALNIŅŠ
31
0
3
39
RUTA ĶIRSE
31
0
3
40
LĀSMA KUSIŅA
31
0
3
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
31
0
3
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
31
0
3
43
EDGARS VERNERS
31
0
3
44
EGILS PLŪME
31
0
3
45
ARNIS CELMIŅŠ
31
0
3
46
ANŽELIKA KAZARJANA
31
0
3
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
31
0
3
48
NORMUNDS LOKENBAHS
31
0
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
31
0
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
31
0
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
31
0
3
52
JURIS DZELZĪTIS
30
0
4
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
31
0
3
54
GUNĀRS BUKŠS
31
0
3
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
31
0
3
56
ALMANTS POLIKEVIČS
31
0
3
57
JANS CIUKŠO
31
0
3
58
AIVARS MALDUPS
30
1
3
59
ILMĀRS VECVANAGS
31
0
3
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
30
1
3