Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
85.iecirknis - RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
33
2
2
AIJA POČA
17
20
4
3
KARINA PĒTERSONE
23
14
4
4
IVARS KALVIŠĶIS
24
12
5
5
AIVARS LEIMANIS
33
4
4
6
MĀRIS PURGAILIS
28
5
8
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
25
8
8
8
JĀNIS OZOLS
35
2
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
36
1
4
10
JURIS ŠMITS
36
1
4
11
INGA TENISA
38
0
3
12
DZINTARS ZARIŅŠ
37
0
4
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
25
11
5
14
EDUARDS IKVILDS
37
0
4
15
SANDRA EGLĪTE
37
0
4
16
MONIKA ZĪLE
32
6
3
17
VIKTORS BARZDENS
37
0
4
18
GUNTIS GELPERS
36
0
5
19
SANITA MEIJERE
36
2
3
20
ELITA DRĀKE
36
1
4
21
IVARS RUDZĪTIS
35
2
4
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
36
1
4
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
33
3
5
24
GATIS SIMSONS
37
0
4
25
ULDIS ŠTOKMANIS
37
0
4
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
37
1
3
27
JĀNIS ŠŅORE
37
0
4
28
OJĀRS KLIGINS
37
0
4
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
37
0
4
30
ANDA OZOLA
37
0
4
31
AINĀRS MARKOVS
37
0
4
32
NORMUNDS VĪKSNA
37
0
4
33
JĀNIS KNIPŠIS
37
0
4
34
VALDIS FREIDENFELDS
37
0
4
35
EDGARS KIČIGINS
37
0
4
36
ILZE SEĻAKOVA
37
0
4
37
INESE KOKAREVIČA
37
0
4
38
VILNIS KALNIŅŠ
37
0
4
39
RUTA ĶIRSE
37
0
4
40
LĀSMA KUSIŅA
37
0
4
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
37
0
4
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
37
0
4
43
EDGARS VERNERS
37
0
4
44
EGILS PLŪME
37
0
4
45
ARNIS CELMIŅŠ
37
0
4
46
ANŽELIKA KAZARJANA
37
0
4
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
37
0
4
48
NORMUNDS LOKENBAHS
36
0
5
49
ANDREJS SILIŅŠ
37
0
4
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
37
0
4
51
ĒRIKS FLAUMANIS
37
0
4
52
JURIS DZELZĪTIS
37
0
4
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
37
0
4
54
GUNĀRS BUKŠS
37
0
4
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
37
0
4
56
ALMANTS POLIKEVIČS
36
2
3
57
JANS CIUKŠO
35
1
5
58
AIVARS MALDUPS
37
0
4
59
ILMĀRS VECVANAGS
36
1
4
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
34
1
6