Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
87.iecirknis - RĪGAS 45.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
8
22
0
2
AIJA POČA
20
8
2
3
KARINA PĒTERSONE
17
11
2
4
IVARS KALVIŠĶIS
24
2
4
5
AIVARS LEIMANIS
24
4
2
6
MĀRIS PURGAILIS
23
3
4
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
21
6
3
8
JĀNIS OZOLS
26
0
4
9
MAIGA DZĒRVĪTE
27
0
3
10
JURIS ŠMITS
23
5
2
11
INGA TENISA
27
0
3
12
DZINTARS ZARIŅŠ
27
0
3
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
25
3
2
14
EDUARDS IKVILDS
26
1
3
15
SANDRA EGLĪTE
26
1
3
16
MONIKA ZĪLE
23
2
5
17
VIKTORS BARZDENS
27
0
3
18
GUNTIS GELPERS
27
0
3
19
SANITA MEIJERE
27
0
3
20
ELITA DRĀKE
27
0
3
21
IVARS RUDZĪTIS
27
0
3
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
26
1
3
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
24
0
6
24
GATIS SIMSONS
27
0
3
25
ULDIS ŠTOKMANIS
27
0
3
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
26
1
3
27
JĀNIS ŠŅORE
25
2
3
28
OJĀRS KLIGINS
27
0
3
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
27
0
3
30
ANDA OZOLA
27
0
3
31
AINĀRS MARKOVS
27
0
3
32
NORMUNDS VĪKSNA
27
0
3
33
JĀNIS KNIPŠIS
26
1
3
34
VALDIS FREIDENFELDS
27
0
3
35
EDGARS KIČIGINS
27
0
3
36
ILZE SEĻAKOVA
27
0
3
37
INESE KOKAREVIČA
27
0
3
38
VILNIS KALNIŅŠ
27
0
3
39
RUTA ĶIRSE
27
0
3
40
LĀSMA KUSIŅA
27
0
3
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
27
0
3
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
26
1
3
43
EDGARS VERNERS
27
0
3
44
EGILS PLŪME
27
0
3
45
ARNIS CELMIŅŠ
27
0
3
46
ANŽELIKA KAZARJANA
27
0
3
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
26
1
3
48
NORMUNDS LOKENBAHS
27
0
3
49
ANDREJS SILIŅŠ
27
0
3
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
27
0
3
51
ĒRIKS FLAUMANIS
27
0
3
52
JURIS DZELZĪTIS
27
0
3
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
27
0
3
54
GUNĀRS BUKŠS
27
0
3
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
27
0
3
56
ALMANTS POLIKEVIČS
27
0
3
57
JANS CIUKŠO
27
0
3
58
AIVARS MALDUPS
27
0
3
59
ILMĀRS VECVANAGS
27
0
3
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
25
1
4