Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
90.iecirknis - RĪGAS 60.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
5
31
0
2
AIJA POČA
17
16
3
3
KARINA PĒTERSONE
20
15
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
32
3
1
5
AIVARS LEIMANIS
29
4
3
6
MĀRIS PURGAILIS
29
3
4
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
28
5
3
8
JĀNIS OZOLS
34
1
1
9
MAIGA DZĒRVĪTE
33
1
2
10
JURIS ŠMITS
31
4
1
11
INGA TENISA
33
1
2
12
DZINTARS ZARIŅŠ
34
1
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
25
9
2
14
EDUARDS IKVILDS
34
1
1
15
SANDRA EGLĪTE
34
1
1
16
MONIKA ZĪLE
27
5
4
17
VIKTORS BARZDENS
33
1
2
18
GUNTIS GELPERS
34
1
1
19
SANITA MEIJERE
33
1
2
20
ELITA DRĀKE
33
2
1
21
IVARS RUDZĪTIS
34
2
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
34
1
1
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
30
3
3
24
GATIS SIMSONS
34
1
1
25
ULDIS ŠTOKMANIS
33
1
2
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
34
1
1
27
JĀNIS ŠŅORE
34
1
1
28
OJĀRS KLIGINS
34
1
1
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
34
1
1
30
ANDA OZOLA
34
1
1
31
AINĀRS MARKOVS
34
1
1
32
NORMUNDS VĪKSNA
34
1
1
33
JĀNIS KNIPŠIS
34
1
1
34
VALDIS FREIDENFELDS
34
1
1
35
EDGARS KIČIGINS
34
1
1
36
ILZE SEĻAKOVA
34
1
1
37
INESE KOKAREVIČA
34
1
1
38
VILNIS KALNIŅŠ
34
1
1
39
RUTA ĶIRSE
34
1
1
40
LĀSMA KUSIŅA
34
1
1
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
34
1
1
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
33
2
1
43
EDGARS VERNERS
33
2
1
44
EGILS PLŪME
33
2
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
34
1
1
46
ANŽELIKA KAZARJANA
34
1
1
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
34
1
1
48
NORMUNDS LOKENBAHS
33
1
2
49
ANDREJS SILIŅŠ
34
1
1
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
34
1
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
33
1
2
52
JURIS DZELZĪTIS
34
1
1
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
34
1
1
54
GUNĀRS BUKŠS
34
1
1
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
33
2
1
56
ALMANTS POLIKEVIČS
34
1
1
57
JANS CIUKŠO
33
1
2
58
AIVARS MALDUPS
32
1
3
59
ILMĀRS VECVANAGS
34
1
1
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
31
1
4